Trafik og veje

Offentlig trafik: En forudsætning for en ordentlig dagligdag for en stor del af kommunens borgere kræver at der til enhver tid er en ordentlig og tilgængelig mulighed for at kunne blive transporteret med bus.

Stor trafik fra midtbyen til Universitetet kan løses ved at indsætte flere busser fra byen om morgenen og fra Universitetet om eftermiddagen.

Den halve milliard kroner der planlægges at investere i i nye kæmpe busser , vil gøre mere gavn ved investering i bedre busforbindelser i oplandet.

Busserne må ikke køre tomme, så det er nødvendigt at gennemføre en gennemgribende undersøgelse hele området og hele kommunes bustrafik.

Aalborgs opland: Fjordlisten ønsker, at Aalborg Kommune har et stærkt og velfungerende opland for alle de borgere, som ønsker at bo udenfor byen.

Derfor vil vi arbejde for, at der også her til enhver tid er ordentlig offentlig transport.

Vedligehold veje og fortove : I hele Aalborg Kommune (by som opland) er mange veje og fortove, der er i en  forfærdelig stand. Folk falder på fortovene, cyklister vælter og biler ødelægges fordi man  ikke  har haft rettidig omhu og sørget for ordentlig vedligehold.

Fjordlisten vil arbejde for, at vi før vi sætter store nye projekter i gang, sørger for ordentlig vedligehold af alt det nedslidte.

Vi er klar over, at problemet er så stort, at man ikke kan udbedre alt på én gang, men vi vil arbejde på staks at få en ordentlig oversigt over det økonomiske  omfang , for derefter  hurtigst få gennemført arbejdet.

Vi er meget opmærksomme på, at der i fremtiden skal asfalteres og ikke lægges fliser eller granit på veje med tung trafik. Dette skaber urimelig  vedligehold.

Biltrafik i byen: I Fjordlisten ønsker at vi til enhver tid har en levende midtby men gode muligheder for vores forretningsliv.  Vi vil ikke flytte detailhandelen udenfor byen, og derfor vil vi stoppe tendensen til at begrænse og vanskeliggøre biltrafik til byen ved nedlæggelse af p-pladser  ligesom vi vil gennemføre betydelig lavere p- afgifter.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/trafik-og-veje/

%d bloggers like this: