Sygdomsramte

Vi vil ligesom alle andre gerne til enhver tid være med til spændende og nye projekter.

 

Men nu er tiden kommet, hvor vi er nu nødt til at tage skeen i den anden hånd og bremse op i en årrække, så vi kan få ryddet op.

I mange år har Byrådet gang på gang skåret i budgetterne. Det er gået mest ud over vores børn, ældre og syge/skadede borgere – og det vil Fjordlisten rette op på.

 

Syge borgere:

Aalborg Kommune skal  ved deres vurdering af bevilling af f.eks. førtidspensioner eller fleksjob tage hensyn til den enkeltes sygdom og anerkende diagnose stillet af uvildige læger og ikke af lægekonsulenter ansat af kommunen. Fjordlisten vil arbejde for, at sagsbehandlingen højst må tage 2 år, da vi anset forløbet som en belastning for den syge/skadede, og en dyr tid for kommunen. Kommunen skal anerkende arbejdsprøvningers resultat.

Når en sag startes op ved kommunen, skal der udarbejdes en fast plan for sagens forløb med  et endeligt tidspunkt for sagens afgørelse og afslutning.

 

Samarbejde Sygehus og Kommune ved patienters hjemsendelse efter indlæggelse.

Mange patienter, specielt de, der bor alene, kan ikke klare sig uden hjælp i hjemmet, når de bliver udskrevet og hjemsendt fra sygehuset.

Ingen hjemsendt patient skal opleve, at står helt alene uden hjemmehjælp, når de kommer hjem.

Derfor skal Kommune og Sygehus sammen med borgere foretage en udskrivningskonference, så alle kan være trygge ved hjemsendelsen.

 

Borgere, der har krav og kan visitere til hjælp i eget hjem.

Mange kan ikke selv magte opgaverne i eget hjem og skal visiteres til hjælp. Selv om dette er gældende for mennesker i alle aldre, er det naturligvis gældende for mange ældre.  Alder alene er ikke et kriterium for at kunne blive visiteret til hjælp.

 

Fjordlisten vil at:

  • Hjælpen skal være individuel i forhold til den enkeltes behov .
  • Borgeren har frit valg til enten kommunal eller privat leverandør.
  • Borgeren kan, hvis denne har behov herfor, en gang imellem  med hjemmehjælperen  aftale en anden opgave gennemført – f.eks. en indkøbstur i stedet for en støvsugning.
  • Alle skal og vil helst klare sig selv, men  dette er desværre ikke muligt. Kan der være mulighed for bedring, skal Kommunen tilbyde borgeren genoptræning. Her skal der tages stort hensyn til ”Respekt for den enkelte”.
  • Borgere med livsstilssygdomme skal have ret til gratis træning. Dette vil forebygge sygehusophold, og øget brug af medicin, og dermed være billigste løsning for alle.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/sygdomsramte/

%d bloggers like this: