Fjordlistens bestyrelse

Her får i syn for sagen. Den første bestyrelse som blev valgt på det stiftende møde 27. juni 2016

Fjordlistens bestyrelse i strid blæst ved Limfjorden. Fra venstre: Kirsten, Anita, Michael, Flemming, Anette, Geert, Helen

Fjordlistens bestyrelse i strid blæst ved Limfjorden. Fra venstre: Kirsten, Anita, Michael, Flemming, Anette, Gert, Helen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2016/07/07/fjordlistens-bestyrelse/

Ny politisk liste stiftet

FJORDLISTEN FIK EN GOD START.

På mødet i aften, i Nørresundbys gamle rådhus, hvor der kom en hel del flere interesserede end forventet, blev FJORDLISTEN’s vedtægter godkendt.

Før dette var der, efter initiativtagernes oplæg, en ivrig og interesseret diskussion om den nye liste og dens program og politik.

Den første bestyrelse blev valgt og kontingentet blev vedtaget.

FJORDLISTEN er nu en realitet, og vi vil snart blive synlige i kommunens politik.

De fleste af de fremmødte meldte sig straks ind, hvilket var en stor opmuntring for stifterne.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2016/06/27/ny-politisk-liste-stiftet/

Fjordlisten i korte træk

Aalborg er en kommune der skal levere varen.  Kan vi det????

Det mener vi ikke, at vi kan. Det svarer til, at man går i Brugsen og siger: “Jeg vil ha en bøf!”. – og svaret er:  “Du kan få havregryn”.

Det vil ingen finde sig i, heller ikke Fjordlisten.
Vi ønsker at beskytte os, det er jo vores fælles fremtid.

Der er altid udløbsdato for valgløfter i et valgår.  Alle kan det hele!  Nej det kan de ikke, sådan er det bare.

 

Støt os
Vi har ikke så mange sager.  Vi tænker lokalt og vi vil gøre det besværligt, at komme uden om os.

Vi vil kæmpe for det der er vigtigt for os.

Er Fjordlisten, de lokale i hele Aalborg kommune?

JA! – Og vi vil , at hele kommunen udvikles, så det er godt at bo i såvel midtby som  i oplandet.

Vi vil  være tilstede i vores nærmiljø. Vi vil først og fremmest mennesker frem for mursten:

 

Vi vil bestemt ikke stoppe udviklingen i Aalborg midtby, men der skal være fornuft i det, og så skal vi have pengene til det. Derfor skal der en pause til i de store projekter i Aalborg,
Et eksempel! Spritten. Ja det hedder den. Og ikke wonderland, vi synes det er en go ide at bruge Spritten. Men med al respekt, brug den som den står, det har virket til mange arrangementer, vi skal ikke putte en masse penge i det, med vedligeholdelse og driftsomkostninger til følge. Vi har musikkens hus, Nordkraft og Aalborg Kongres og Kultur Center. Stop lige op og træk vejret.
Vi skal også stoppe op og se os omkring i hele kommunen. Vi beskylder folketinget for Københaveneri.

Lad os nu lige feje for vores egen dør. Aalborg kommunes politikere tænker vist kun lige Aalborg by og glemmer ofte resten af kommunen.

Det vil Fjordlisten ikke –  Vi vil HELE kommunen og vi vil have orden i alt det , der er blevet forsømt og det gælder i hele kommunen,  såvel i by som oplandet.

Vi vil have renoveret veje, gader, fortove og de grønne områder.

 

Vores syge og ældre medborgere skal til enhver tid have en værdig behandling og hjælp til et trygt liv, ligesom vores børn og unge skal have ordentlige forhold  skoler og under uddannelse.

Alle borgere der har brug for hjælp, skal behandles ud fra den enkeltes situation  og ikke blot komme ind i en kommunal trædemølle,

 

Der er meget at tage fat på –  Støt  os i at få en Kommune vil alle kan være stolt af .

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2016/06/27/fjordlisten-i-korte-traek/

FJORDLISTEN i avisen

Nordjyske Stiftstidende har selvfølgelig allerede opdaget FJORDLISTEN.

Læs avisens introduktion af FJORDLISTEN HER

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2016/06/16/fjordlisten-i-avisen/

Kommunen – den fornuftige virksomhed

Kommunen bør som helhed fungere som en veldrevet virksomhed – dog med den væsentlige forskel, at der ikke entydigt, skal fokuseres på et økonomisk overskud, men i højere grad på en fornuftig, velafbalanceret og bæredygtig fremtidssikring af serviceniveauet i kommunen.

Det er vores overbevisning, at en virksomheds – og en kommunes vigtigste ressource er mennesket. Vi ser borgeren som kunderne i kommunen og kommunens vare som den service man udøver for borgerne.

Enhver medarbejder og borger i kommunen, må bidrage til fællesskabet. Vi tror på, at dette gøres bedst, når man tages alvorligt, når man får en god og fair behandling og bliver hørt, samt når man får de rette redskaber til at udføre sit arbejde og de bedste rammer til leve sit liv.

Samlet skal det øge trivsel og tryghed i hele Aalborg Kommune, hvor vi samlet løfter i flok som en enhed til glæde for alle borgere.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2016/06/10/kommunen-den-fornuftige-virksomhed/

Nyt politisk liste

FJORDLISTEN – De lokale i HELE Aalborg Kommune –
Din lokale stemme

 FJORDLISTEN i Aalborg Kommune er dem , der uden parti- eller blokpolitiske hensyn, vil arbejde for, at gøre vores kommune til en af de bedste i Danmark.
Vores mål er, at skabe brede, visionære helhedsløsninger for såvel vores børn og unge, de erhvervsaktive og de erhvervsdrivende, samt for vores seniorer og de ældre.

 

Vi er en tværpolitisk liste, der ønsker kommunalpolitisk indflydelse. Vi vil  arbejde for øget borgerdemokrati i hverdagen. Vi mener, at borgernes brede mening og inddragelse, skal være fundamentet for kommunale beslutninger hver eneste dag – og ikke kun op og til et valg!

Vi vil arbejde for mere åbenhed og vores fokus vil være på alle kommunens borgere og deres trivsel, og beslutninger skal baseres på et sundt og fornuftigt økonomisk grundlag.

Vi er hverken ”røde” eller ”blå” – for på Fjordlisten ønsker vi et lokalt demokrati, der kan og vil navigere uden om de meget enøjede drillerier og ofte kortsigtede beslutninger, som vi har set blokpolitikken i kommunen medfører.

Vi vil føre kommunalpolitik og tage vigtige beslutninger sammen med – “og ikke hen over hovedet på “– kommunens borgere.

 

Vi tror på en høj grad af liberalisme – ikke mindst økonomisk. Kommunens indtægter er først og fremmest baseret på borgernes skatter. Disse indtægter er fundamentet for trivsel og tryghed for kommunens borgere.

Vi er trætte af, at se store beløb anvendes i midtbyen på det ene store projekt efter det andet samtidig med at der i hele vores kommune sker stor nedslidning på vores grønne områder, veje og fortove. Der varsles konstant nedskæringer på børn, unge og ældre og det vil vi ikke være med til. Med alt det, der er sket i Aalborg by over de seneste år, tager vi ikke skade af et stop med nye projekter og vi vil en byrådsperiode hvor alt det forsømte bliver bragt i orden. Plejehjem bygges og drives, folkeskolen udvikles, idrætsanlæg og vejanlæg skal holdes ved lige, og der tages hånd om vores børn, unge og ældre generelt.

Kommunens pligt er, at sikre et velfunderet grundlag, som borgerne kan bygge deres hverdag på og det skal være gældende for hele Aalborg Kommune .

Vi mener det kan gøres bedre end tilfældet er i dag – så støt os hvis du vil være med til at skabe en af Danmarks bedste kommuner.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2016/06/10/ny-politisk-liste/

%d bloggers like this: