Vil du støtte Fjordlisten

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi stadig er en lille liste og vi hilser alle der sympatiserer med vores synspunkter velkommen – enten som aktiv eller som passiv medlem.

Men hvis du ikke er klar til at melde dig som hverken aktiv eller passiv medlem, men gerne vil støtte os alligevel, så kan det også lade sig gøre. Se hvordan HER.

Valgkamp er dyrt, så enhver hjælp vil blive værdsat højt.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2017/06/09/vil-du-stoette-fjordlisten/

Anettes grundlovstale

Anette var til grundlovsmøde i Skanseparken i Nørresundby.

Her er hendes tale:

Grundlovsdag er en festdag som fejres overalt i Danmark. En herlig tradition og i år er det 18 gang, vi mødes her i vores skønne Skansepark og jeg har lige som alle de andre år som taler, glædet mig meget.
Med den første Grundlov fra 1849 og senere vel det der kan kaldes den endelige Grundlov fra 1915 indførtes formelt demokrati, og denne lov er grundlaget for det politiske system, vi har i dag, hvor borgerne bestemmer ved frie valg.
I år taler jeg for Fjordlisten –Vi er en tværpolitisk borgerliste og vi er lige knap 1 år gammel.

Aalborg Kommunes smukkeste grundlovsmøde

Temaet i år er : By i bevægelse og vi har allerede hørt meget om hvordan dette tolkes. Der sker en masse gode ting i vores by, og når man taler bevægelse, tænkes der umiddelbart på folk, der danser – løber – cykler og i år er der selvfølgelig også Landsstævnet. Det er rigtig dejligt for de, der har disse interesser – men at man gang på gang skal lukke hele byen og veje af, kan for andre være problematisk og besværligt.

Jeg vil tillade mig at udvide årets emne til Kommunen i bevægelse, og i den forbindelse tror jeg, vi alle gerne vil det hele, men vi må også sande, at det bestemt ikke er alt, der er bevægelse i – ja, noget er ligefrem gået helt i stå, og det vil jeg gerne sætte i gang igen.

I de seneste år har vi oplevet , at vores Byråd har prioriteret store og nye projekter over de nære ting, og derfor har det åbenbart været nødvendigt at skære ned på de menneskelige opgaver – og når pengene er små, springes der over den individuelle behandling af de, der skal have en hjælpende hånd og det gælder såvel børn, syge og ældre – For det er åbenbart både billigere og lettere, at forsøge at få os alle lagt ind samme hylde. Men vi mennesker er altså forskellige og skal behandles derefter. For tiden synes nogle politikere åbenbart at det er bedre f.eks. at give penge til etablering og drift af et kunstværk på Spritten – samtidig med at de inddrager de hjemmeboende ældres klippekort , og de penge får de faktisk fra Staten – Og på vores plejehjem laver man nye køkkener , også med mange mill. kr. fra staten, men man må bare ikke lave mad i dem, nej, nej da – man må kun færdiggøre den mad, der kommer fra kommunens centralkøkken, så her vil mere bevægelse i den rigtige retning bestemt ikke være at foragte.

Hvis det kun kan kaldes udvikling og fremskridt , når det er nye projekter , der er på programmet – er der måske nogen, der mener at almindelig vedligehold er et tilbageskridt. Der er i hvert fald ikke meget bevægelse og fremgang i byens vedligehold af veje og fortove og de en gang så fine grønne områder . I hele kommunen er
efterslæbet så stort, at det er blevet helt uoverskueligt.
Det er også lykkedes vores kommune gang på gang , for ikke at sige dagligt, at sætte noget, som altid burde være i bevægelse fuldstændig i stå- og det er trafikken, så mange dagligt hænger fast i lange køer. Og med dårlig tilgængelighed og parkeringsforhold er man i fuld gang med at jage alle handlende ud ad midtbyen.
Så ønsker vi i fremtiden en pæn, ren, ordentlig og mere tilgængelig kommune, må vi i en periode klappe hesten med nye tiltag, og her er mere bevægelse bestemt også på sin plads.

Og så er det jo ikke kun i byen, man ønsker bevægelse. Aalborg Kommune er meget mere end Aalborg midtby.
Nørresundby regnes med til midtbyen, men somme tider opleves det, som om, at man midt på broen går direkte fra midtby til udkants by, og vi har alle dage virkelig skulle være på barrikaderne, men det er vi så også rigtig gode til . F.eks. her i år, hvor man pludselig uden at høre borgerne ønskede at klistre 4 små områder til med byggerier. Mange Sundbynitter stod sammen og 3 projekter blev taget af dagsordenen , så det nytter at sige fra. Desværre er man stadig fast besluttet på at bygge på en lille plet på Gammel Kongevej selv om trafikforholdene er under al kritik og specielt støjforholdene er helt uacceptable.
Aalborg Kommune har et stort opland,hvor der bor ca. 80.000 mennesker, og ganske naturligt ønsker også de bevægelse og udvikling i deres lokale områder. Og selvfølgelig ønsker man , at der skabes muligheder for at bevare og udbygge lokalt , så familier i alle aldre kan blive sammen i samme område hele livet.

Så by eller kommune i bevægelse er ikke kun alt hvad der er sport, fornøjelser, fest og nye projekter, Nej – det skal være det daglige liv for os alle, og jeg vil med stor glæde være med til også at sikre, at der virkelig kommer mere turbo og bevægelse på de nære områder.
Igen i år vil jeg takke Nørresundby samråd og give en kæmpe hyldest til vores dejlige bydel – som nogle måske gerne vil kalde Aalborg Nord – men vi er – og skal blive ved med at være og ikke mindst hedde Nørresundby.

God Grundlovsdag til jer alle.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2017/06/05/anettes-grundlovstale/

Seks måneder til kommunalvalget.

I dag er der et halvt år til du skal sætte kryds ved en kandidat til kommunalvalget. Det glæder vi os til i Fjordlisten, for selv om vi er en ny og lille politiske liste i kommunen, så er vi på baggrund af alle de positive tilbagemeldinger og tilkendegivelser vi har modtaget optimistiske med hensyn til valget. Desuden har vi jo oplevet, at de nuværende partier i byrådet har taget flere af vore sager op som deres egne, selv om vi kun har eksisteret i et år.

Når vi nærmer os valget vil alle politikerne fra alle partierne udsende løfter om både det ene og det andet, så på det område bliver alt som det altid har været. Det er højst sandsynlig du husker en del af de løfter der blev udstedt ved sidste valg. Hvordan er det nu det lige gået med dem? Det billede lader vi stå et øjeblik – eller gerne et halvårs tid!

Vi kandidater i Fjordlisten vil kun love én ting! Det er, at vi vil arbejde hårdt og indædt for de punkter der står i vores program og de udtalelser vi er kommet med, blandt andet i vore læserbreve. Vi er fuldstændig klar over, at vi ikke får absolut flertal i byrådet og derved kan bestemme, men vi vil i hvert fald presse på i den rigtige retning funderet i ”Respekt for den enkelte”, ”Borgerdemokrati i hverdagen”, ”Mennesker FØR mursten” og flere lignende grundsætninger.

Fokusområder i vores program er blandt andet:

  • Bedre sagbehandling af syge og svage i alle aldre
  • Ældre skal i fremtiden tages alvorligt.
  • Forsømte fortove, veje og grønne områder skal vedligeholdes,.
  • Betydelig bedre tilgang til og parkering i Aalborg Midtby
  • Åben borgerinddragelse
  • Oplandet skal behandles på lige fod med byen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2017/05/21/seks-maaneder-til-kommunalvalget/

Fjordlistens byrådskandidater

Så er Fjordlistens kandidater klar. Se nærmere på dem alle HER .

11 kandidater er klar til det kommende kommunalvalg. Vi er der for dig.

Det er stadig mulighed for at der kommer flere på listen, så kig ind her på siden af og til, så du kender dem alle.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2017/04/10/fjordlistens-byraadskandidater/

Spritten

Kommunen er i gang med at lave nye lokalplaner for området hvor Aalborg Spritfabrik lå, og for områder uden om.

Et antal ejendomsdevelopere har købt området og har store planer for det. Det, i sig selv, er helt ok og fint. Til denne omdannelse har de fået en hel del økonomisk hjælp fra diverse fonde. Endvidere, og det er ikke i orden, har de fået kommunen til at finansiere en pæn del af et enormt kunstværk der skal opstilles. Indtil videre er kommunens tilsagn på 25 millioner kr. plus 3 millioner kr. om året til vedligehold.

Endvidere skal kommunen sørge for at lokalplanerne bliver ændret så der kan bygges UDEN for grunden, på vores alle sammen’s fælles rekreative arealer. Flere af de bygninger der er vist på tegninger og illustrationer strækker sig ganske tæt ud mod kajkanten, og i et tilfælde helt ud til kanten, samt at der skal bygges en bro/ponton langt ud i fjorden.

Det er bestemt ikke noget Fjordlisten kan være med til at bakke op om. Vi vil kæmpe imod det med stor beslutsomhed.

Endnu værre er det, at developerne satser på at bygge et stort p-hus på den anden side af jernbanen i Fjordmarken. Og som det ser ud til nu, er kommunen indstillet på at efterkomme disse ”krav”. Det sker samtidig med, at der fra kommunens side lyder røster om, at bevare vore byparker og grønne områder,, så disse ikke bliver ”klattet væk”. Der synes vi i Fjordlisten jo at der er noget der ikke passer sammen.

Hvis der skal laves p-pladser, og det er jo fornuftigt og nødvendigt, så mener vi at det skal holdes inden for grundarealet og det kunne jo, i lighed med f. eks. Musikkens Hus og Friis, gøres i dybden, under bygningskomplekserne. Det er ikke en ny opfindelse, så det er ikke ukendt område.

 

Så hermed en opfordring til alle om, at komme med indsigelser i den nu åbnede 8 ugers offentlige høring der løber indtil 10. maj 2017. Se forslaget til lokalplanen her.

Det kan ikke være rigtigt, at byen styres af pengestærke developere.

Se hvordan det er planlagt her

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2017/03/19/spritten/

Pressemeddelelse 15. marts 2017 – Kandidatliste

Pressemeddelelse

Fjordlisten, De lokale i hele Aalborg Kommune har den 14.marts 2017 holdt årsmøde og opstillingsmøde af kandidater til Aalborg Byråd til kommunalvalget til november 2017.

Vi er meget glade for pt. at kunne præsentere 11 engagerede kandidater . Flere kandidater kan tilkomme.

Anette Valentin Nørresundby
Flemming Pedersen, Lindholm
Gert Andersen, Vester Hassing.
Michael Madsen, Aalborg.
Susanne Scharbau Frederikson, Nørre Uttrup
Arne Kristensen, Tylstrup
Mikael K Simonsen, Ulsted
Lone Svejgaard. Klarup
Helen Westen-Jensen, Lindholm
Anita Scharbau Eriksen. Nørresundby
Kirsten Kjær Simonsen. Vejgård.

SE KANDIDATERNE HER.

Vi er helt parate og glæder os til at Aalborg Kommunes valgudvalg vil godkende vores liste og tildele os vores listebogstav.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2017/03/15/pressemeddelelse-15-marts-2017-kandidatliste/

Superbusser

Med hensyn til Superbussen, mener vi i Fjordlisten at resultatet kan opnås på en billigere måde, ved at indsætte flere almindelige busser på enkelte morgen- og eftermiddagsafgange. Det vil ganske vist koste ekstra chauffører ansat, men man vil undgå fordyrende ombygninger af byens vejnet, og skadelige virkninger i forhold til den øvrige trafik i byen.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2017/03/15/superbusser/

Læserbreve / debat

Fjordlistens kandidater er flittige læserbrevsskribenter. Der er indlæg om emner fra hele den lokalpolitiske skala. Ved læsning af dem får man en udmærket indsigt i Fjordlistens politik – også på områder som ikke lige er nedfældet i vores politiske hovedpunkter.

Vore politiske modstander har lagt mærke til os og er måske begyndt at blive lidt nervøse. De kommentere nemlig flittigt på vore synspunkter – især på Facebook. Her er du naturligvis også velkommen til at deltage i debatten.

Du må også gerne kontakte os direkte HER eller i kommentarfeltet herunder.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2017/02/22/laeserbreve-debat/

Liste-/parti-bogstav

Du vil måske undre dig over at vi ikke benytter et bogstav til at betegne vores liste med.

Fjordlisten arbejder i øjeblikket på at få tildelt et parti-/liste-bogstav. Som reglerne er nu, kan vi først få tildelt vores bogstav dagen før der åbnes for brevstemmer. Det vil sige, at vi ikke i god tid kan ”reklamere” for vores liste med det bogstav der kommer til at stå på stemmesedlen.

Det synes vi jo er temmelig uretfærdigt.

Derfor har vi en forespørgsel inde hos indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, for at få ham til at ændre denne udemokratisk regel, som mange andre lokallister også må lide under.

 

Se også Anettes læserbrev

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2016/12/15/liste-parti-bogstav/

Enhver rejse starter med det første skridt

Hermed den uforkortede udgave af Fjordlistens læserbrev i dagens Nordjyske:

Er du træt af den måde Aalborg Kommune bliver ledet på? Flere har spurgt os, i Fjordlisten, om hvorfor der skal laves en ny politisk liste/parti. Og vores svar er netop, at vi er trætte af den måde kommunen bliver styret på. Vi synes at der bliver prioriteret helt forkert.

Meget tyder på, at det er storentreprenører der helt bestemmer byplanlægningen. Politikerne laver ganske vist byplaner, lokalplaner osv., men det forekommer at være ekstremt nemt at få dispensation til at tilsidesætte disse planer.
Alle disse planer skal ud i offentlig høring, hvor borgerne så kan komme med indsigelser. Det er jo en go’ ting, men det forekommer at beslutningerne allerede er taget når sager kommer ud i høring og det er som regel kun petitesser der bliver rettet på grundlag af borgernes indsigelser og ønsker. Man skulle jo formode at politikkerne sad der for borgernes skyld og derfor burde være mere lydhøre overfor deres ønsker.

På ældreområdet bliver der udelukkende tænkt i stordriftsfordele (”hvem sagde burhøns”). Al initiativ bliver tager fra de ældre. De bliver kynisk fjernet fra deres lokalområde, hvor de ofte har boet gennem et langt arbejdsom liv og hvor de har deres kendte omgangskreds. Maden bliver lavet i store centrale fabrikker til levering for en uge af gangen og til opvarmning i microovn når den skal spises.

Byrådets politikere er stort set enige om at Nordjylland og Aalborg ikke får den retfærdige del af kagen, når landspolitikerne foretager beslutninger om nye veje, jernbanedrift og nye statslige institutioner m.v. Det er muligvis også korrekt, men det berettiger vel ikke byrådspolitikerne til at lave den selv samme forfordeling på kommunalt plan, hvor alt åbenbart skal ligge i centrum af Aalborg og så glemme alt om at kommunen også findes uden for en radius af 5 km fra Nytorv i Aalborg. Ved kommunesammenlægningen blev der lovet mange ting til de tidligere Nibe, Storvorde og Hals kommuner i den lyse fremtid som en del af Aalborg storkommune. Realiteterne har vist, at Aalborg Kommune gerne vil have skatteindtægterne fra alle de annekterede borgere, men er meget uvillige til at bruge en retfærdig andel af disse dejlige skatter på de samme borgere og områder.

Men hvad kan en ny lille liste så nytte? Tænk blot på, at Socialdemokratiet, Venstre, SF og DF også er startet som små ubetydelige bevægelser. Som nævnt i overskriften, så starter alt med det første lille initiativ. Efter hvad vi, i Fjordlisten, hører blandt kommunens borgere (helt ud til den yderste grænse), så er der rigtig mange der ikke synes, at de nuværende partier og politikere prioriterer som befolkningen ønsker. Lad os starte en helt ny politisk kultur i HELE Aalborg Kommune, hvor mennesket og deres behov er i centrum.

Medlemmer af Fjordlisten –  De lokale i hele Aalborg Kommune.
Flemming Pedersen                  Anette Valentin
Strubjerg 21 st.th.                      Østergade 74 B
9400 Nørresundby                   9400 Nørresundby

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2016/09/14/enhver-rejse-starter-med-det-foerste-skridt/

%d bloggers like this: