Opland

Vi vil  udvikling i hele  Aalborg Kommunen og ikke kun i Aalborg Midtby.

I mange år har man gennemført store projekter i Aalborg midtby, f. eks. Musikkens Hus  –  Nordkraft –  Havnefront – Havnebad osv.

Aalborg by vil ikke blive sat i stå ved at holde en pause med sådanne projekter – så derfor siger vi nej til at skatteborgerne skal deltage med såvel 25 mill. kr. til et kunstværk ved Spritten  samt 2-3 mill kr. årligt til driften af dette.

Vi vil derimod mere udvikling udenfor midtbyen og i oplandet. Det skal være attraktivt for alle aldre at bo uden for byen.

Vi vil i samråd med borgerne i lokalområderne bringe de politiske rammer  på plads.

  • Ældre skal have mulighed for at blive i lokalsamfundet ved at give mulighed for byggeri af passende almennyttige boliger. Så kan deres store huse sælges til nye yngre familier.
  • Dette giver dynamik og holde gang i samfundet så  skoler, børneinstitutioner og butikker kan bevares.
  • Pasningsmuligheder til børn i form af dagpleje , skole , børnehave og samlingssteder for unge skal være i fokus.
  • Erhvervslivet i oplandet skal have speciel opmærksomhed. Vi vil politisk skabe rammene for større mulighed for etablering af mindre erhverv og bedre muligheder for iværksættere i landområderne.
  • Hurtig politisk behandling ved efterspørgsel på byggegrunde og erhvervsgrunde.
  • Turismen skal have styrkes med stor opmærksomhed på udvidelse af sæsonen, herunder indendørs aktiviteter i lokalområdet for turisterne.
  • Vi vil mere tryghed og arbejde på at få ” en landbetjent” til Hals og Nibe.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/opland/

%d bloggers like this: