Tilbage til Læserbreve

Store Plejehjem

Nordjyske Stiftstidende – 02-09-2016

En række af de mindre plejehjem – eksempelvis her i Ulsted – kan være i fare, når politikerne i Aalborg skal lægge budget for kommunen. Fjordlisten mener, at det er en dårlig idé at satse på at lukke små plejehjem for at lave større enheder.

Ældre- og handicapudvalget indstiller ifølge såvel Thomas Krarup som Mette Ekstrøm til årets budgetforhandlinger, at der ønskes fire nye store plejehjem. Dette vil betyde, at flere små plejehjem må lade livet.
Man er ikke så venlige at orientere om, hvor de nye plejehjem skal bygges og hvilke plejehjem der kan forventes at skulle ”syes om”, som Mette Ekstrøm siger.
Men har man nu også taget hensyn til de mennesker, der skal bebo plejehjemmene – har man forhørt sig hos f.eks. nuværende beboere, pårørende og personale?
Det er mange, mange penge, der skal bygges for, og de plejehjem, der hermed lukkes, skal vel så derefter renoveres til nyt brug. Altså igen – som så mange gange før – satses der på mursten frem for mennesker.
Umiddelbart læses det således, at man vil centralisere plejehjemmene. Skulle tanken være, at det skal ske på bekostning af plejehjemmene i vores opland, vil det være helt uholdbart.
Ligesom det vil være helt uholdbart at flytte en borger fra Aalborg midtby til et plejehjem i f.eks. Ulsted, hvis det skulle være her, man tænker på at bygge.
Det synes vi ikke er menneskeligt ordentligt. Selv om vi godt ved, at der ikke kan være mammutplejehjem i lokalområderne, ønsker vi, at de mindre plejehjem i disse områderne bevares, så det er muligt for ældre mennesker at kunne blive ”hjemme”, også selv om de ikke kan klare sig selv.
Det skal være muligt for f.eks. ens mand eller kone, som man har været sammen med hver dag i 40 til 50 år, at komme på besøg hver dag. Dette kan næsten blive en umulighed med store afstande.
I det hele taget synes det, at man i flere sammenhænge tænker centralisering, og at ”stort er godt”. Her tænkes på ønsker til budgettet om penge til centralisering af et storkøkken.
Kan ikke umiddelbart se om man overhovedet i planlægningen og ønskerne har taget de menneskelige hensyn og tænkt på, at det jo ikke er ukendt, at folk gerne vil leve, som de plejer og blive boende i deres lokalområde eller så tæt på som mulig.

Anette Valentin & Michael Madsen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/store-plejehjem/

%d bloggers like this: