Tilbage til Læserbreve

Pas på de grønne områder

Nordjyske Stiftstidende – Torsdag 16. marts 2017
Rådmand Hans Henrik Henriksen at han mener Aalborgs parker skal fredes: Han siger i Nordjyske 13. marts:
”For borgerne i midtbyen har byens parker stor betydning, og parkerne i Aalborg bør fredes, så vi er sikre på, at der fremover ikke vil blive skåret små bidder af dem, der kan bruges til byudvikling.”
Det er ikke kun i Aalborg midtby, der er brug for grønne åndehuller, og når rådmanden nu synes noget skal fredes, kan det da undrer, at han ikke har tænkt på den sidste lille grønne plet på Gammel Kongevej i Nørresundby. Her mener han åbenbart, at der sagtens kan opføres fem etages ejendomme med 55 lejligheder på en lille grund i det meget trafikerede – og absolut mest støjbelastede område, Det lader bestemt ikke meget åndehul tilbage.
Og går tanken videre er der da noget, der kan tyde på, at det vil være meget formålstjenligt også at frede vores veje og ikke mindst rekreative strækninger langs fjorden, som er vores alles eje.
For at tækkes ejerne af Spritten er byrådet lige nu i fuld gang med at ville skære et stykke af Fjordparken, for der vil man have parkeringshus, og ikke nok med det, men der er åbenbart heller
ikke plads nok til bygninger på egen grund, så nu skærer man også i havnekajen og vil sælge den.  Men: Spritten bør udfolde sig indenfor egen grund og kommunen bør hverken sælge ud af vores alles arealer eller deltage økonomisk i den sag”
Arealerne som Kommunen ejer langs fjorden tilhører os alle og skal IKKE være en handelsvare. Fjorden er det mest rekreative vi har, og vi har allerede et skræmmende eksempel på salg af
kajareal – det, der nu kaldes Nordhavnen i Nørresundby Aalborg Byråd har her givet tilladelse til, at der bygges helt ud til vandkanten, så det umiddelbart ikke mere er muligt for alle lystfiskerne, der gennem alle tider har kunne hygge sig med fiskeri netop på denne kaj.
Men skal der, som rådmanden ønsker fredes noget , så er det lige man tænker: hvem er det, der kan finde på at gøre indhug i vores små grønne områder . Er der virkelig nogen, der vil forgribe sig på vores fælles eje . Og hvem er det så lige der vil det – Jeg spørger bare?
Men det er da vist kun Aalborg Byråd, vi skal være nervøse for i den forbindelse
Anette Valentin

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/pas-paa-de-groenne-omraader/

%d bloggers like this: