Tilbage til Læserbreve

Økologi i maden

Nordjyske Stiftstidende – 22-11-2016

Byrådet har netop vedtaget at der fremover skal være mindst 60 procent økologi, i maden til de ældre i Aalborg kommune. Dette afstedkom en diskussion i byrådet om priserne eventuelt ville stige i forbindelse med dette. Rådmanden for ældreområdet var desværre ikke til stede på Byrådsmødet , så hans udmeldinger i Nordjyske om, at prisen på mad vil stige med 10% hænger noget i luften.

Men Borgmester Thomas Kastrup-Larsen forsikrer nu , i et læserbrev d. 16 november, at det ikke vil give højere madpriser for de ældre, som får mad fra Aalborg kommune. De eventuelt stigende priser, vil – ifølge ham – blive dækket ind via stordriftfordele, ved at al madlavning samles i et nyt storkøkken, via mindre madportioner, og via omlægning af driften i Ældre/handicap forvaltningen.

I Fjordlisten vil vi følge med i, om disse tiltag, som giver den – iflg. borgmesteren – forventede indtægt. For i forbindelse med vedtagelsen af omlægningen til mere økologisk mad, gjorde den Radikale Daniel Nyboe Andersen det jo netop klart, at det er Ældre/Handicap forvaltnings opgave at finde pengene. Ingen af de tilstedeværende politikere fra Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, Radikale, Venstre eller Dansk Folkeparti, gjorde nogen indsigelse imod dette synspunkt. Så skal hele sandheden frem, kan dette medføre at, der skal der fyres medarbejdere på ældre/handicapområdet, hvis borgmesterens og byrådets forudsætninger for økonomien i den økologiske omstilling ikke holder, og så er det jo alligevel de ældre, der kommer til at betale – måske ikke direkte med penge op af lommen, men med mulige nedskæringer på anden vis. Hvad mon de ældre – ældrerådet og brugerrådene på plejehjemmene mener – FOR DE ER VEL BLEVET SPURGT ?

Anette Valentin & Michael Madsen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/oekologi-i-maden/

%d bloggers like this: