Tilbage til Læserbreve

Mad fra bunden

Nordjyske 2. maj 2017

Ældreministeriet har stillet en pulje på 425 mio. kr. til rådighed, som kommunerne kan søge så madlavning kan flyttes tilbage på plejehjemmene.

Pengene er øremærket til at etablere eller renovere køkkener. Resultatet skal ende med, at der på plejehjemmene atter kan laves mad fra bunden. Heldigvis har Aalborg kommune søgt 20 mill. Kr. , og skal vel også selv skyde nogle millioner i projektet, men det tyder på, at forvaltningen ikke har helt samme hensigt om, at maden skal laves fra bunden på plejehjemmene.

Rådmanden udtaler nemlig: “Alt mad skal stadig leveres fra Madservice, men plejehjemmene kan vælge, at få leveret f.eks. rå fars og grøntsager , og så skal plejepersonalet stå for færdig tilberedelsen”.
Det er der slet ikke noget nyt i, for sådan har været i mange år. Den holder bare ikke – Plejepersonalet har nok at se til, og de skal tage sig af det, de er uddannet til – at passe og pleje de ældre. Så naturligvis skal der ansættes personale i køkkenet til madlavningen, som skal foregå sammen med det ældre, der kan og har lyst til at deltage.

Vi behøver faktisk ikke at vente. For eksempel har Lindholm plejehjem for længst investeret i køkkener, og man har sågar i en periode på to år 2015/2016 selv lavet mad fra bunden . Men det blev med et pennestrøg lige pludselig ved budget for 2017 sløjfet, så det måtte stoppe pr. 1.1.2017. Og dette på trods af en erfarings-rapport tydeligt viser, at beboerne, de pårørende og personalet alle var meget mere tilfredse.
Det fremgår f.eks. af rapporten og 75% at beboere havde taget på i vægt – ja faktisk havde 50% taget 3 kg. eller mere på.

Den generelle vurdering er da også , at køkkener på plejehjemmene potentielt kan føre til færre hospitalsindlæggelser og hurtigere rehabilitering af de ældre, og af positive meldinger fra forsøget, siger en beboer f.eks. – Jeg havde noget at stå op til hver morgen – jeg skulle jo hjælpe til. En anden har fået hænderne i gang , så vedkommende nu igen selv kan knappe sin skjorte.

Når man læser rapporten, kan man desværre få tanken – Det var et forsøg, der så at sige ikke måtte lykkes – for politisk vil man hellere have storkøkken. Fra centralt hold blev det bestemt, at for at lave mad til 30 mennesker skulle der tre fuldtids ansatte (!) fra Madservice flyttes til plejehjemmet, og de centralt lagte budgetter, blev derved overskredet.

Når der nu investeres så mange penge, skal der da laves mad fra bunden i de mange køkkener – så mit forslag er: Lad os drage nogle flere gode erfaringer og det er let: Lindholm plejehjem er så godt på vej, så lad dem igen lave mad fra bunden, og lad dem selv tilrettelægge og ansætte passende køkkenpersonale selv.

Så kan duften af nybagt brød m.m. m. brede sig til de ældres næsebor og skærpe appetitten!
Ikke bare på Lindholm plejehjem, men på samtlige kommunens plejehjem.

Anette Valentin
Spidskandidat Fjordlisten

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/mad-fra-bunden/

%d bloggers like this: