Tilbage til Læserbreve

Julegave til varmeforbrugerne?

Nordjyske Stiftstidende – 23. januar 2017

Varmeforbrugerne i Aalborg Kommune har vundet en retssag, som blev anlagt af det daværende forsyningsudvalg (politisk styret). I artiklen i NORDJYSKE oplyses det, at det er Aalborg Varme A/S (en bestyrelse), der nu skal beslutte, hvordan pengene skal fordeles.

Følgende spørgsmål blev derfor stillet til rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen:

Betyder det, at det ikke skal politisk behandles, og at varmeforbrugerne overhovedet ikke får en chance for at følge en dagsorden for indstilling til sagens behandling? Jeg kan se, der ikke er noget om emnet på miljø- og energiudvalgets dagsorden 18. januar. Blev blæst op som en julegave til forbrugerne, så det er vel snart på tide, vi hører, hvad der sker.
Svar fra Rådmanden.
Som følge af beslutningen om købet af Nordjyllandsværket og selskabsgørelsen af varmeforsyningen er beslutningen vedr. fjernvarme overflyttet til bestyrelsen for Aalborg Varme A/S. Med andre ord er det korrekt, at det ikke bliver en udvalgssag.
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt melde ud, hvad der sker, da det ikke er noget, vi beslutter alene – Energistyrelsen skal godkende, og vi er derfor i en dialog med dem om, hvad de tænker. Jeg regner med, at vi kan melde noget konkret ud til marts.
Altså: Vi forbrugere hverken har eller får en jordisk chance for at gøre indsigelser mod en indstilling. Ligesom vi heller ikke får oplyst hvad det i grunden er, Energistyrelsen skal tage stilling til og godkende. Det er ene og alene bestyrelsens beslutning, som vi så må finde os i.
Det skal bemærkes, at Aalborg Varme A/S´ bestyrelsesmedlemmer alle er byrådsmedlemmer, som også er bestyrelsesmedlemmer i Nordjyllandsværket A/S – og i Aalborg Energi Holding A/S. Og her er ikke én eneste, der er direkte valgt af forbrugerne, hvilket er meget bekymrende både for denne beslutning og også for fremtidige beslutninger.
Hvordan fremtiden bliver, skal vi nok få at se, men uden indflydelse må vi vel bare punge ud netop som det for nylig er sket på grund af en byrådsbeslutning om køb af Nordjyllandsværket.
Så kan man jo også frygte hvad der sker, når vi forbrugere om nogle år har betalt hele gælden eller dele heraf. Hvis det til den tid værende byråd mangler penge i kassen og kommer i tanke om at ville sælge Aalborg Varme A/S. Går det så, som ved salg af elforsyningen – at forbrugernes penge igen ender direkte i kommunekassen.

Anette Valentin

 

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/julegave-til-varmeforbrugerne/

%d bloggers like this: