Tilbage til Læserbreve

Ja til dyrepoliti

Nordjyske – Tirsdag 2. maj 2017

Det sker desværre igen og igen. Nyheden om svigtende dyrevelfærd popper op i nyhederne, rundt om i landet. Og hver gang må man undres. Hvordan kan man behandle levende dyr på den måde?

Det er både når man hører sager som den fra Vollsmose i Odense, hvor kattekillinger fik prikket øjnene ud, ørerne rykket af, eller blev sprættet op, angiveligt af børn ned til 12 – 14 år. Og når Dyrenes Beskyttelse forsøgte at komme killingerne til undsætning, blev også de overfaldet. Eller de mange gange hvor udsultede hunde er fundet rundt om på mere eller mindre professionelle hvalpefabrikker. For ikke at tale om de gange hvor udmagrede heste eller andre dyr er fundet rundt om på landejendomme. Eller de gange hvor der er sat ild til levende dyr!

Hvordan kan man behandle et levende væsen sådan? I nogle sager ligger der psykisk sygdom bag. Personen har ganske enkelt ikke kunne overkomme at passe sine dyr på forsvarlig vis. I andre er det ren ondskab, hvor folk i en rus af et eller andet syntes det er sjovt at skade et dyr. Atter andre, har nok desværre aldrig lært at respektere levende væsener, eller anser dyrene for at være underdanige væsener som de kan gøre med hvad de vil.

Jeg forstår derfor ikke, hvorfor forslaget om et egentligt dyrepoliti aldrig er blevet gennemført. For desværre hører man jo for nuværende, at politiet har det med at nedprioritere den slags sager, af hensyn til egen arbejdsbyrde. Der er brug for nogen der forsvarer dyrenes ret og velbefindende, de kan jo ikke selv!

Ved sidste kommunalvalg, stillede jeg op som løsgænger til byrådet i Aalborg. Ved den lejlighed forslog jeg bl.a. at vi skal have dyrevelfærd på skoleskemaet. Ikke sådan at det skal på ugentligt, men eks. i forbindelse med ” Klassens time ” eller emnedage. For alt for mange børn kommer jo fra hjem uden dyr. De ved ikke hvordan man omgås dem. Derfor syntes jeg det ville være fint, hvis de kom ud og oplevede omgangen med levende dyr. Det kunne være på et landbrug, eller via besøg i en hestestald på travbanen eller en rideskole. Det kunne også være rundtur i Zoo, eller besøg af dyr i skolen. Bare det at de får øjnene op for, at dyr er levende væsener, som vi alle har ansvar for behandles ordentligt.

Ved sidste kommunalvalg rynkede mange på næsen over et sådant forslag. Hvorfor skulle skolerne blandes ind i dyrevelfærd, frem for blot at lære eleverne at læse og regne? Havde lærerne ikke nok på deres skuldre? Og naturligvis er det også skolernes hovopgave, og jo – lærerne er hængt op. Men har vi ikke alle et fælles ansvar i forhold til dyrene? Personligt tror jeg på forbedringer, hvis man fra barns ben lærer at omgås dyr på en respektfuld og kærlig måde. Og samtidig må vi godt påtage os det ansvar, at ved vi at en i nabolaget har det lidt svært med at overkomme sine dyr, så tilbyder vi vor hjælp, eller anmoder myndighederne om samme. For som sagt, intet dyr kan tale sin egen sag. De har kun vor stemme.

Derfor genfremsætter jeg forslaget om dyrevelfærd på skoleskemaet her, til fri afbenyttelse af alle politikere og skoler. Og gør I ikke brug af det, kan I forvente at det kommer igen ved næste kommunalvalg i november. Men hvorfor vente så længe?

Byrådskandidat for Fjordlisten.nu

Michael Madsen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/ja-til-dyrepoliti/

%d bloggers like this: