Tilbage til Læserbreve

Hvorfor ikke fremmødevalg (ældrerådet)

Nordjyske – Torsdag 4. maj 2017

Til efteråret skal vi have valg til byråd og regionsråd. Det er der vel efterhånden ingen der er i tvivl om. Men der er også et andet råd der skal være valg til om et halv års tid, nemlig ældrerådet.

Hvad er ældrerådet så for en størrelse, vi nogle måske spørge om?

På kommunens hjemmeside hedder det:

”Ældrerådet medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet. Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet. Ældrerådet kan også på eget initiativ komme med forslag.”

Ældrerådet skal altså høres om alt, som har betydning for ældre borgere, inden byrådet vedtager det. Ældrerådet kan ikke nedlægge veto, men skal rådgive kommunen om alle spørgsmål, som har betydning for ældre.

Hidtil har valgene til ældrerådet, som følger byrådets valgperiode, foregået udelukkende som brevafstemning, med en meget lav stemmeprocent under 50 % til følge. Ved fremmødevalg, som vi jo har en særdeles fin tradition for her i landet, er stemmeprocenten langt højere.

De fleste politikere vil meget gerne have en høj stemmeprocent. Hvorfor må dette så ikke komme ældrerådsvalget til gode? Kan det være for at de ældre ikke må fremstå som et samlet meningsdannende forum?

Ældrerådet har forespurgt kommunen og anmodet om at få fremmødevalg, hvilket jo udmærket kan foregå samtidig med byråds- og regionrådsvalget. Men valgbestyrelsen mener ikke det er muligt!!!

Så er mit spørgsmål – og der må da være bare en blandt kommunens politikere eller blandt de tusindvis af ansatte – der kan forklare mig hvorfor dette ikke er muligt?

Så vidt jeg erindrer, så har jeg da været til valg, hvor der både var folketingsvalg, amtsrådsvalg og byrådsvalg på samme dato og i samme lokaler. Endvidere har der da også været spørgsmål som folketinget har sendt til folkeafstemning, der har været fortaget sammen med et andet valg.

Så hvorfor er det lige, at ældrerådsvalget ikke kan ske sammen med byråds- og regionsrådsvalget?

Flemming Pedersen – fjordlisten

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/hvorfor-ikke-fremmoedevalg-aeldreraadet/

%d bloggers like this: