Tilbage til Læserbreve

Hold fast i Medicinerhuset

Nordjyske lørdag 24. juni 2017 – SYNSPUNKT

Byggeriet til landsdelens nye SUPERSYGEHUS er i fuld gang i udkanten af Aalborg. Et topmoderne sygehus, som forventes at give væsentlige forbedringer på sundhedsområdet, i hele region Nord.

Spørgsmålet er blot, hvor meget bedre det bliver. Faktisk vil jeg tillade mig at mistænke, at det bliver endnu ringere!

Vi har på nuværende tidspunkt i Aalborg, såvel sygehus Nord som sygehus Syd med det forholdsvis nye medicinerhus. Med åbningen af det nye SUPERSYGEHUS, forventes det at såvel Nord som Syd kan lukkes ned. Men der er et, i mine øjne, væsentligt problem. For det nye SUPERSYGEHUS, har angiveligt godt 120 sengepladser færre, end de nuværende Nord og Syd til sammen.

Det vil altså sige, at mens der lukkes afdelinger og hele sygehuse rundt om i regionen, og mens de 2 nuværende hospitaler i Aalborg forventes lukket ned, så bygger man et nyt SUPERSYGEHUS med for få pladser. I dagens Danmark, hører vi jo ellers ret ofte, om patienter der må ligge på gangene, ja nogen tilmed i vaskerum, fordi der ikke er plads nok på stuerne. Politikernes svar er altså blot, at bygge endnu færre pladser.

På Christiansborg har vi en regering, der så hjertens gerne vil have lavere skatter. Senest er der forlydende om, at de vil give tilskud til lavere kommuneskatter. Samtidigt forlanger folketing og regioner at hospitalerne skal effektivisere. Læger og sygeplejersker skal løbe endnu hurtigere end de gør i dag, foretage endnu flere indgreb, og sende patienterne endnu hurtigere hjem igen. Lad mig gøre min holdning til dette helt krystal klart. Disse politikere koster menneskeliv! De er skyld i en fortravlet behandling der giver flere fejl, og de er skyld i at mange patienter kommer hjem før de er klar til det. Ja tilmed kan man opleve vagtlæger der taler om at indskrive patienter på kommunale plejehjem til aflastning, frem for at sende dem på sygehusene!

De skattelettelser politikerne giver den almindelige Dansker er ikke andet end pebernødder. Ikke mindst set i lyset af, at de samtidigt koster besparelser på sygehusene, børne og ældreplejen, og stort set alle andre bløde værdier. Besparelser, som nu en gang kun kan gå ud over velfærd og sundhed. Og hvor mange vil mon stå åbent frem og sige, at de faktisk heller vil have 25kr. mere om ugen til dem selv, end en ordentlig pleje af de som har behov? Det kunne jo, før end man aner det, blive en selv eller ens nærmeste.

Jeg har selv overværet hvordan sygehusene fungerer indefra. Og lad mig sige med det samme. Både læger og sygeplejersker kæmper en brav kamp, for at gøre det bedst muligt for patienterne. De knokler virkeligt, og døjer stadigt med at følge med. Men samtidigt skal de tage stilling til, om der eks. skal sættes et nyt filter på dialyseaperatet, til 3000kr. stykket. Lad mig klart understrege. Jeg har ikke oplevet at det ikke er blevet skiftet! Men blot det at de skal tænke over prisen, kan jo sætte enhver under pres. Eller når man som pårørende får besked på at man bør spare på sine kræfter, for den syge vil få brug for dem ved overgangen fra intensiv til almindelig afdeling, da de er underbemandede. Betryggende?

Derfor min påstand. Politikerne i regionen og folketinget koster menneskeliv. Det er hovedløst at forlange effektiviseringer, på områder hvor der i forvejen er sparet til langt ind i knoglen.

Det er hovedløst at bygge et nyt SUPERSYGEHUS, som så angiveligt giver langt færre sengepladser. Det er hovedløst, at kræve patienterne hurtigere udskrevet, eller indlagt på kommunale plejehjem. Al respekt for de ansatte på plejehjemmene, men de har altså ikke lægelig ekspertise. Det er hovedløst, at bruge millioner af kroner på skattelettelser, der samtidig er så små at ingen almindelig dansker kan mærke dem i hverdagen – samtidig med at man presser og beskærer velfærden og den daglige pleje fra dem som trænger aller mest, nemlig de syge, de ældre og de handicappede.

Så mit personlige bud må være. Behold i det mindste medicinerhuset sammen med SUPERSYGEHUSET. Vi kan ikke undvære sengepladserne. Stop de påtænkte skattelettelser, og brug i stedet pengene på at ansætte flere i plejen på sygehusene, plejehjemmene og i hjemmeplejen. Brug nu den sunde fornuft. For hånden på hjertet. Kan vi ikke godt undvære de 20 – 25 kr. om ugen, hvis det betyder at vore kære samtidig får en bedre og mere værdig pleje? Jeg kan i alt fald! Men det vil jo nok kræve nogle helt nye politikere, i både folketing, regioner og kommuner.

Byrådskandidat for Fjordlisten
Michael Madsen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/hold-fast-i-medicinerhuset/

%d bloggers like this: