Tilbage til Læserbreve

Hjemmeboende ældre mister klippekort

Nordjyske, fredag 26. maj 2017

Forundret blev man ved TV2 Nords indlæg den 17. maj om at tre ud af ti kommuner i Nordjylland, som hidtil i en forsøgsordning har tilbudt denne klippekorts ordning for de ældre, nu vil afskaffe denne ordning.

Efterfølgende har såvel Rebild som Vesthimmerlands Kommune trukket i land og genindført ordningen, så nu er det kun Aalborg Kommune, der står tilbage med endnu en forringelse på ældreområdet.
På min forespørgsel om hvornår det i Aalborg Byråd blev vedtaget, at klippekortsordning for ældre hjemmeboende skulle ophøre, modtog jeg dette svar.
”Jeg kan svare meget hurtigt på spørgsmålet om klippekort til hjemmeboende:
Det blev besluttet at afskaffe allerede ifm omprioriteringsbidraget/budgettet for 2017, da der var brug for pengene til andre formål.”
Mon så også Aalborg byråd vil oplyse, hvad pengene så skal bruges til.
Hidtil har Staten givet disse penge til kommunerne øremærket til dette netop dette formål til de ældre, men straks kommunen selv får ret til at bestemme, fjerner politikerne de ældres gode, og det endda selv om Kommunen stadig modtager pengene, men nu bare over bloktilskuddet.
Det er efter min mening moralsk forkert at bruge pengene til andet formål, og det er desværre ikke første gang, man ser den procedure i Aalborg Kommune.
Aalborg Byråd vil så gerne, at Aalborg Kommune er førende på alle mulige områder, men åbenbart gælder det ikke ”ældreområdet”.
Jeg håber vi vi morgen hører, at også Aalborg byråd har skiftet mening, men ellers der intet til hinder, at denne ordning genindføres af det nye byråd efter valget.

Anette Valentin – Byrådskandidat

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/hjemmeboende-aeldre-mister-klippekort/

%d bloggers like this: