Tilbage til Læserbreve

Giv os et bogstav

Nordjyske Stiftstidende – 22-02-2017

Forskels behandling i højeste potens.
Bliver faktisk mere og mere vred over, at ” Fjordlisten ” De lokale i hele Aalborg Kommune og andre
nye lister til Byråds – og Regionsråds valgene i november i år ikke kan få tildelt et listebogstav nu .
Naturligvis ønsker vi på lige fod med andre partier og lister at være klar med markedsførings materiale
og have mulighed for at markedsføringen kan foregå på lige vilkår. Men forskellen vil så være, at vi
skal lave valgbrochurer i to omgange, og dette påfører os selvfølgelig en økonomisk ulempe.
Og i det spørgsmål er vi ikke stillet således, at vi modtager offentlig støtte, som de etablerede partier
får.
Undrer mig over, at nogle åbenbart mener, at man vil forsøge at holde de nye lister nede til lokalval-
gene , for sådan er det åbenbart ikke, hvis man som nyt parti vil opstille til folketinget – Af en eller
anden årsag får man her tildelt sit liste bogstav straks man har indleveret og fået godkendt stillerne. Det
har vi netop set med Nye Borgerlige og det betyder jo så også at et sådanne helt nyt parti til
lokalvalgene allerede har deres bogstav, . Dette på trods af, at de på lige fod med alle vi andre nye
lister er et helt nye uden nogen valgte , hverken i folketing eller lokalt.
Kan det skyldes, at Folketingets politikere ikke mener lokal politik og lokale politikere ikke er lige så
betydningsfulde, som de selv. I hvert fald er det en hel utålelig forskelsbehandling.
Indenrigsministeren udtaler, at loven ikke lige kan ændres – men det er for mig at se simpelthen den
dårligste undskyldning . Vi kan da alle huske , at man for nylig meget hurtigt fik en et nyt lovforslag
godkendt –
Et lovforslag som tildelte netop etablerede partier betydelig stigning i offentlig økonomisk støtte til at
føre valgkamp.
Sådan er tingene somme tider forunderlige og uforståelige .
Vi beder ikke om penge men lad os da bare få et BOGSTAV.
Anette Valentin

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/giv-os-et-bogstav/

%d bloggers like this: