Tilbage til Læserbreve

Fokus på vejene

Nordjyske Stiftstidende – 29-10-2016

Det er tydeligt, at det er på tide, at tage Fjordlisten alvorligt. Efter vores entré på banen, hvor vi har sat stort fokus på, at Aalborg Kommune i mange, mange år har forsømt vedligehold af veje, fortove og grønne områder, har man endelig villet se lidt på sagen.

I Nordjyske Stiftstidende kunne man den 6.oktober læse, at man endelig har fået udarbejdet en analyse, der viser, at der bare på trafikanlæg er et efterslæb på 2.4 milliarder kr. og hertil kommer
så de grønne områder.

Rådmanden for By- og Landsskabsforvaltningen oplyser, at de penge man sætter af i budgetterne kun lige ville kunne række til at vedligeholde almindelig nedslidning og hvad gør man så med efterslæbet.

Åbenbart ingenting – for selv om Venstre endelig (i øvrigt efter i 8 år selv at have haft rådsmands posten på området ) har bragt sagen op og fået afsat en smule mere, vil det slet, slet ikke kunne rette op på efterslæbet. Det afsatte beløb er iflg. Rådmanden nu omkring 111. mill kr. og så kan man jo sætte sig hen og regne ud hvor mange år der skal til for at det, der er fuldstændig nedslidt i dag vil være rettet op.

Det er blevet til en skrue uden ende og enhver ved jo, at udviser man ikke rettidig omhu og vedligeholder i tide, bliver regning doblet mange gange op, så det er efterhånden blevet til en økonomisk dødssejler.

Rådmanden oplyser sådan lidt som en undskyldning, at det ikke kun er galt i Aalborg Kommune, men at mange andre har samme problem , og nu vil man prøve, at få sagen rejst i KL ( Kommunernes Landsforening) så man kan få staten til at bidrage, ligesom Venstre mener, at det kan være en idé at overlade vedligehold af fortovene til private.

Aalborg Byråd har i mange år syntes, at alt nyt og stort er bedre end at passe på det vi har, og det ville jo have været dejligt hvis man både kunne blæse og have mel i munden – men den går altså ikke , så nu skal regningen betales.
Vel at mærke har de store investeringer så at sige ene og alene koncentreret sig om Aalborg midtby, så det betyder nu, at vi sagtens kan holde en pause, så vi kan få rettet op – og ikke kun i midtbyen, men bestemt også i oplandet.

Jeg tror Aalborg Byråd har fået en øjenåbner , hvilket er godt ,for så kan man vel ikke med god samvittighed fortsætte i de vante baner, og derfor bør der tænkes over hvordan man har 25 mill. kr. i tilskud til et kunstværk ved ” Spritten ” og derefter og 3 mill kr. årligt til vedligehold. Mon ikke de penge kunne findes andre steder end i skatteborgernes lommer.

Jeg er glad for at have været med til at få sat fut i fejemøjet og ser frem til Byrådsvalget til næste år.

Anette Valentin

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/fokus-paa-vejene/

%d bloggers like this: