Tilbage til Læserbreve

Enhver rejse starter med det første skridt

Nordjyske Stiftstidende – 14-09-2016

Er du træt af den måde Aalborg Kommune bliver ledet på? Flere har spurgt os, i Fjordlisten, om hvorfor der skal laves en ny politisk liste/parti. Og vores svar er netop, at vi er trætte af den måde kommunen bliver styret på. Vi synes at der bliver prioriteret helt forkert.

Meget tyder på, at det er storentreprenører der helt bestemmer byplanlægningen. Politikerne laver ganske vist byplaner, lokalplaner osv., men det forekommer at være ekstremt nemt at få dispensation til at tilsidesætte disse planer.
Alle disse planer skal ud i offentlig høring, hvor borgerne så kan komme med indsigelser. Det er jo en go’ ting, men det forekommer at beslutningerne allerede er taget når sager kommer ud i høring og det er som regel kun petitesser der bliver rettet på grundlag af borgernes indsigelser og ønsker. Man skulle jo formode at politikkerne sad der for borgernes skyld og derfor burde være mere lydhøre overfor deres ønsker.

På ældreområdet bliver der udelukkende tænkt i stordriftsfordele (”hvem sagde burhøns”). Al initiativ bliver tager fra de ældre. De bliver kynisk fjernet fra deres lokalområde, hvor de ofte har boet gennem et langt arbejdsom liv og hvor de har deres kendte omgangskreds. Maden bliver lavet i store centrale fabrikker til levering for en uge af gangen og til opvarmning i microovn når den skal spises.

Byrådets politikere er stort set enige om at Nordjylland og Aalborg ikke får den retfærdige del af kagen, når landspolitikerne foretager beslutninger om nye veje, jernbanedrift og nye statslige institutioner m.v. Det er muligvis også korrekt, men det berettiger vel ikke byrådspolitikerne til at lave den selv samme forfordeling på kommunalt plan, hvor alt åbenbart skal ligge i centrum af Aalborg og så glemme alt om at kommunen også findes uden for en radius af 5 km fra Nytorv i Aalborg. Ved kommunesammenlægningen blev der lovet mange ting til de tidligere Nibe, Storvorde og Hals kommuner i den lyse fremtid som en del af Aalborg storkommune. Realiteterne har vist, at Aalborg Kommune gerne vil have skatteindtægterne fra alle de annekterede borgere, men er meget uvillige til at bruge en retfærdig andel af disse dejlige skatter på de samme borgere og områder.

Men hvad kan en ny lille liste så nytte? Tænk blot på, at Socialdemokratiet, Venstre, SF og DF også er startet som små ubetydelige bevægelser. Som nævnt i overskriften, så starter alt med det første lille initiativ. Efter hvad vi, i Fjordlisten, hører blandt kommunens borgere (helt ud til den yderste grænse), så er der rigtig mange der ikke synes, at de nuværende partier og politikere prioriterer som befolkningen ønsker. Lad os starte en helt ny politisk kultur i HELE Aalborg Kommune, hvor mennesket og deres behov er i centrum.

Flemming Pedersen

 

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/enhver-rejse-starter-med-det-foerste-skridt/

%d bloggers like this: