Tilbage til Læserbreve

Drop prestigeprojekter

Nordjyske Stiftstidende – 24. november 2016

Byrådsvalget nærmer sig med raske fjed, hvilket får lederne af Byrådets partier til at komme frem via medierne i stigende grad. Dette gælder såvel borgmester som opposition. Seneste udtryk for dette, er kronikken ” Brug for forandring ” i Frie Ord – Nordjyske d. 21 november, skrevet af de to Venstre rådmænd Tina French Nielsen og Mads Duedahl .

I denne kronik, forsøger rådmændene at fremhæve de forskelle, der vil være ved en venstre borgmester, contra en socialdemokratisk – ud over kønnet. I Fjordlisten er vi bestemt enige i, at der er “brug for forandring ” og vi kan bestemt godt forstå, at de to venstremedlemmer føler trang til at gøre opmærksom på dette, da venstre jo, ret beset, har været en del af borgmesterens politik i langt størsteparten af sagerne. F.eks. var Venstre vel faktisk lige så begejstrede for projektet Letbanen, som de nu fremhæver, som en at borgmesterens tabte personlige mærkesager.

Men nu nærmer byrådsvalget sig, og derfor fremhæves de mange fine ting venstre vil gøre og har gjort i byrådet. Mange gode ting, som vi i Fjordlisten også vil slå et slag for. Eksv. at Venstre vil holde sig langt væk fra prestigeprojekter. Dette er vi i Fjordlisten glade for, og vil støtte fremadrettet. Blot tillader vi os en stille undren over, at Venstre så lod sig købe til at støtte til ombygningen af Spritten, og kunstværket samme sted. Især efter at Venstre selv havde udtrykt usikkerhed omkring projektets økonomi. Rådmændene fremhæver ligeledes, at der bør bruges flere penge på oplandsbyerne rundt om i kommunen. Her fremhæves, at Venstre fik tilført et milliontilskud til nogle af de større af disse byer. En betaling som de jo netop fik som betaling for at blåstemple Spritten. AItså først penge til midtbyen, før der kunne bevilges til oplandet.

Fjordlisten er helt enige i projektet med at tilføre flere penge til oplandet, for der har i årevis været en forfordeling af selve Aalborg midtby, i forhold til de øvrige byer i kommunen, selv om vi jo alle betaler skat. Vi ønsker blot, at det ikke kun er de store oplandsbyer der tilgodeses, men at tilskuddene bliver bredt spektret ud over hele kommunen.

Venstrefolkene fremhæver ligeledes vigtigheden af jobskabelse, også ud over de 7500 arbejdspladser som borgmesteren har gjort sig til talsmand for. Igen er vi enige, men savner fra både borgmesteren og oppositionen forslag til, hvordan vi sikrer fleksjobbere og andre på kanten af arbejdsmarkedet. Fra Fjordlistens side, så vi gerne et vist antal af de nye jobs øremærket disse grupper, et forslag som begge sider af byrådssalen er velkommen til at tage op.

Venstrefolkene ønsker at Aalborgs gader og veje skal bringes ” up to date “. I Fjordlisten syntes vi faktisk det bør være gældende for hele kommunen. Veje, cykelstier og fortove er forfaldet i årevis, og trænger til et kraftigt løft. For ganske rigtigt : Aalborgs gågader, fortove og veje ikke er noget at råbe hurra for. Men det er oplandsbyernes så sandelig heller ikke! For nyligt fik man udarbejdet en opgørelse, der viser at Aalborg kommune har et efterslæb på 2.4 milliard kr. så vi har nok at tage fat på.

Er der noget vi mangler i venstre-rådmændenes valgoplæg, må det være omtale af de ældre, syge eller handicappede. Hvad vil man gøre for at forbedre forholdene for disse grupper, eller er alt omkring dem lagt over til folketingets barmhjertelighed? De seneste år har været med nedskæring på nedskæring for disse grupper. Det vil vi ændre. Seneste budgetforlig lægger op til at alt ældremad fra Aalborg kommune skal tilberedes i samme storkøkken. Der er vedtaget større andel af økologiske madvarer, hvilket jo er oppe i tiden. Men hvorfor er de ældre som skal betale maden, ikke blevet spurgt selv? Byrådet garanterer, at den stigende økologiske del ikke gør at madpriserne stiger. Men skulle det ske at prisen stiger, skal ældre/handicap forvaltningen selv finde pengene. Enten via mindre madportioner til den enkelte ældre, eller – som det Radikale byrådsmedlem Daniel Nyboe Andersen skrev på sin facebook-profil – ved at give de ældre mindre kød og flere bønner. I Fjordlisten har vi intet imod vegetarianere. Vi ønsker blot ikke, at vore ældre skal tvinges til at blive det.

Venstre stiller borgmesterposten op som et valg mellem Tina French Nielsen og Thomas Kastrup Larsen. Lad det stå helt klart. I Fjordlisten er vi ikke med i denne navneleg. For andet er det jo stort set ikke, når man ser hvordan der er ført politik i byrådet de seneste mange år. Her har V og S så at sige gået hånd i hånd, om stort set alt. Så for Fjordlisten er det ikke et spørgsmål om navn, køn, eller hvad partiet hedder. Vi vil efter valget pege på den person/det parti, som vil love os flest mulige af vores politiske ønsker gennemført. Og vi vil sikre, at denne person vil være med til at ændre politikken, så pengene de kommende år bruges på mennesker frem for prestige – og i HELE kommunen.

Anette Valentin & Michael Madsen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/dropprestigeprojekter/

%d bloggers like this: