Tilbage til Læserbreve

Der bør sikres flere flexjob

Nordjyske – Mandag 15-05-2017

Som ledig flexjobber, læste jeg med stor interesse og glæde artiklen ” Penge til indsats for fleksjob ” d. 6 maj, hvori Rådmand Mai-Britt Iversen kan fortælle, at Staten har givet et tilskud til oprettelse af nye flexjobs. Her er målgruppen 120 ledige flexjobbere, og 400 flexjobbere som man vil forsøge at få op i arbejdstid.

Rådmanden udtaler, at ” Der har været stor vilje blandt virksomhederne til at oprette flexjobs ” og at dette skulle gælde både private arbejdsgivere, såvel som kommunen og regionen. Igen rigtig positivt, set fra Fjordlistens side, at alle hjælper denne udsatte gruppe af borgere.

Det eneste jeg/vi mangler fra rådmandens side er, at få fremlagt hvor mange nye flexjobs der egentligt er lavet de seneste år. D. 21 december 2016, fremkom det glade budskab fra Borgmester Thomas Kastrup Larsen og Business Aalborg, at der fra 2015 til 2018 ville være oprettet 7500 nye jobs. Jeg spurgte i læserbreve d. 30 december og d. 15 januar 2017, hvor mange af dem der var flexjobs. Desværre måtte Erhvervschef i Business Aalborg Tonny Thorup svare d. 10 januar 2017, at det kunne man ikke sige, for det var op til virksomhederne selv om de ville oprette flexjobs.

Derfor håber jeg at rådmanden, ud fra hendes udtalelser om velviljen, kan give et svar nu. Var der reelt ingen flexsjobs i de kommunalt understøttede 7500 nye jobs, og er det først nu, med ekstra statslig støtte, at de bliver oprettet? Fra Fjordlistens side vil vi opfordre rådmanden og byrådet til at følge vores forslag om, at gives der kommunal understøttelse til nye jobs, skal en pulje af disse øremærkes til flexjobs, skånejobs og lignende.

Byrådskandidat for Fjordlisten

Michael Madsen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/der-boer-sikres-flere-flexjob/

%d bloggers like this: