Tilbage til Læserbreve

4 nye store plejehjem

Nordjyske

Udvalget i Ældre/Handicap forvaltningen i Aalborg kommune indstiller ifølge såvel Thomas Krarup og Mette Ekstrøm til årets budgetforhandlinger , at der ønskes 4 nye store plejehjem . Dette vil betyde at flere små plejehjem må lade livet.

Man er ikke så venlige, at orientere om hvor de nye plejehjem skal bygges og hvilke plejehjem, der kan forventes at skulle ”syes os ” som Mette Ekstrøm siger, så det må vi gætte os til. Det har jå åbenbart været diskuteret, så hvorfor ikke oplyse det.

Hvis tanken er , at Stort er Godt – Stort er billigere , for Stort kan spare personale – Nyt i stedet for vedligehold er lækkert – Ja, så har man vel vendt nogle emner.

Men har man nu også taget hensyn til de mennesker, der skal bebo plejehjemmene – Har man forhørt sig hos f.eks. nuværende beboere – pårørende og personale.

Det er mange, mange penge , der skal bygges for og de plejehjem, der hermed lukkes , skal vel så derefter renoveres til nyt brug . Altså igen, som så mange gange før –

Satses der på : Mursten frem for mennesker.

Umiddelbart læses det således, at man ønsker at centralisere plejehjemmene – og skulle tanken være, at det skal ske på bekostning af plejehjemmene i vores opland vil det være helt uholdbart for de mennesker, der blot får besked på : Kan du ikke klare dig derhjemme, så må du flytte til byen langt væk fra din familie.

Ligesom det vil være helt uholdbart , at flytte en borger fra Aalborg midtby til et plejehjem i f.eks. Ulsted, hvis det skulle være her, man tænker på at bygge

Det synes vi ikke er menneskeligt ordentligt. Selv om vi godt ved, at der ikke kan være mammut plejehjem i lokalområderne, ønsker vi, at de mindre plejehjem i disse områderne bevares, så det er muligt for ældre mennesker, at kunne blive ”hjemme” , også selv om de ikke kan klare sig selv.

Det skal være muligt for f.eks. ens mand eller kone , som man har været sammen med hver dag i 40 til 50 år skal kunne komme på besøg hver dag-

Dette kan blive en næsten umulighed med store afstande.

I det hele taget synes det at man i flere sammenhænge tænker centralisering og Stort er Godt

Her tænkes på ønsker til budgettet om penge til centralisering af Storkøkken.

Kan ikke umiddelbart se om man overhovedet i planlægningen og ønskerne har taget de menneskelige hensyn og tænkt på, at det jo ikke er ukendt, at folk gerne vil leve som de plejer og blive boende i deres lokalområde eller så tæt på som mulig.

Kandidater for Fjordlisten

Anette Valentin & Michael Madsen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/4-nye-store-plejehjem/

%d bloggers like this: