Læserbreve

EMNEOPDELT INDEX TIL LÆSERBREVE

BESKÆFTIGELSE

BYPLANLÆGNING

BYRÅDET

FORSYNINGSOMRÅDET

GRØNNE OMRÅDER

HELE KOMMUNEN

KULTUR

LIMFJORDEN

LOKALOMRÅDER

PRIORITERING

SKOLEOMRÅDET

SUNDHEDSOMRÅDET

TRAFIK OG VEJE

UNGE

VALGET

VARMEFORSYNINGEN

ÆLDREOMRÅDET

ØVRIGT

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/laeserbreve/

“Jernbanebroen” på Østeraa

Nordjyske, søndag 21. maj 2017 En spadseretur gennem Aalborgs centrum afslørede en meget lidt køn og meget synlig øjebæ der er blevet opstillet på Østeraa lige overfor Jens Bangs Stenhus. Først troede jeg at det var en sektion af jernbanebroen der var opsat, men ved nærmere eftertanke og studier af monstrummet, fandt jeg ud af, …

4 nye store plejehjem

Nordjyske Udvalget i Ældre/Handicap forvaltningen i Aalborg kommune indstiller ifølge såvel Thomas Krarup og Mette Ekstrøm til årets budgetforhandlinger , at der ønskes 4 nye store plejehjem . Dette vil betyde at flere små plejehjem må lade livet. Man er ikke så venlige, at orientere om hvor de nye plejehjem skal bygges og hvilke plejehjem, …

Aalborg versus Aalborg Kommune

Nordjyske Stiftstidende – Onsdag 18. oktober 2017 Ofte må vi i arbejdstøjet og selv få tingene til at ske. Resultaterne skabes ved, at vi står sammen, i byen og i byrådet. Jeg er stolt af den måde, vi i byrådet har stået skulder ved skulder i en række vigtige sager for byen. Ovenstående kunne jeg …

Ansvar og hva’ så?

Nordjyske  – Tirsdag 9. maj 2017 Lørdag var der et par artikler i Nordjyske om skandalen i Gammel Hasseris. De efterhånden meget omtalte skrænthuse. Selv om de nye beboere i disse skændsler selvfølgelig ikke kan klandres for det, så tror jeg ikke, at det bliver det helt store hjertelige naboskab de kommer til at opleve, …

Bevar også de mindre plejehjem

Nordjyske, Søndag 10. september 2017 Vi bliver alle ældre. Heldigvis, for alternativet er trist. Der er derfor også et stigende behov for ældreboliger, plejehjem og hjemmepleje. Byrådet har vedtaget at nedlægge en række af kommunens mindre plejehjem. Både i storbyen, og i oplandet. Dette for i stedet, at bygge nye store plejehjem. Men er det …

Bopælspligt

Nordjyske – Tirsdag 18. april 2017 Søndag 9. april har  Jens Toft-Nielsen fra SF et læserbrev vedrørende bopælspligt i boliger på Spritten og de øvrige nye boligarealer på havnefronterne. Det er ganske udmærket, men er der et problem? Vi i Fjordlisten mener det vil være på sin plads med en undersøgelse a,f om der er …

Børn og nærområder

Nordjyske Stiftstidende – 11. januar 2017 Byrådsmødet d. 9 november havde en længere debat omkring børnehaver og skoler. Herunder kom der fra flere sider, bl.a. Radikales Daniel Nyboe Andersen og Socialdemokraterne Mai-Britt Iversen og Lisbeth Lauritsen udtalelser om at børnene skal kunne passes og have sin skolegang i nærområdet. Lisbeth Lauritsen tilføjede, at hun ” …

Debatten om indkøbspolitik er tiltrængt

Nordjyske – Lørdag 16. september 2017 Aalborg kommunes indkøbspolitik er til debat, og det er også tiltrængt. Selv indkøb i kommunalt regi, er jo blevet centraliseret. Hver lille ting som man skal bruge i Hals, Nibe eller Sejlflod, skal ind omkring stenbroen i Aalborg og vende først, hvor man så bestemmer hvem der skal levere. …

Der bør sikres flere flexjob

Nordjyske – Mandag 15-05-2017 Som ledig flexjobber, læste jeg med stor interesse og glæde artiklen ” Penge til indsats for fleksjob ” d. 6 maj, hvori Rådmand Mai-Britt Iversen kan fortælle, at Staten har givet et tilskud til oprettelse af nye flexjobs. Her er målgruppen 120 ledige flexjobbere, og 400 flexjobbere som man vil forsøge …

Der er vigtigere emner

Nordjyske Stiftstidende – Fredag, 17. november 2017 Efter mange vælgermøder er spørgsmålet 3. Limfjordforbindelse igen og igen kommet på tale, og det har taget meget af tiden i debatterne. Et emne, vi i hvert fald har haft stor debat om ved de side 5 byrådsvalg. Synes , det er lidt ærgerligt, for der er mange …

Det er menneskeligt at fejle

Nordjyske Stiftstidende – 5. februar 2017 Alle mennesker fejler af og til og det er langt hen ad vejen tilgiveligt. Det der til gengæld ikke er tilgivelig er, når den samme fejl bliver begået igen og igen og igen. Da jeg læste en artikel i onsdagsavisens Aalborgsektion måtte jeg lige kigge op på avisens dato …

Det halter med vedligeholdelsen af vore veje

Nordjyske Stiftstidende – Fredag 20. oktober 2017 I Aalborg kommune var der for 2018 i Magistratens budgetforslag afsat ca. 116 millioner kr, til al vedligehold af veje. Dette beløb skal foruden reparation af nedslidte veje og fortove dække : Renholdelse – Vejafvanding – Vedligehold broer og bygninger – Vejbelysning – Signalanlæg – Vintertjeneste ( snerydning …

Dispensation på dispensation

Nordjyske, torsdag 31. august 2017 Så kom den frem igen i dagens avis (23. august 2017) – Sagen om de 55 almene boliger på en meget lille støjplaget grund i Nørre Uttrup. En sag som på trods af et rekordstort antal klager og indvendinger stadig er med i byrådets planlægning. Klagerne bevirkede heldigvis, at langt …

Drop prestigeprojekter

Nordjyske Stiftstidende – 24. november 2016 Byrådsvalget nærmer sig med raske fjed, hvilket får lederne af Byrådets partier til at komme frem via medierne i stigende grad. Dette gælder såvel borgmester som opposition. Seneste udtryk for dette, er kronikken ” Brug for forandring ” i Frie Ord – Nordjyske d. 21 november, skrevet af de …

Ekstra busser i stedet for “Superbussen”

Nordjyske, tirsdag 6. juni 2017 En artikel i By&Liv Aalborg d. 27 maj fortæller, at der skal spares 1,1 million kroner på den kollektive trafik i Aalborg kommune. Dette er, syntes vi i Fjordlisten, lidt af et paradoks. For dette er jo altså samtidig med, at samme byråd vil spendere et større millionbeløb på en …

En anden prioritering

Nordjyske – Torsdag 5. oktober 2017 I folketinget ønsker Socialdemokraterne velfærd over skattelettelser. I Aalborg kommune ser de lidt anderledes på det. Sådan må man i alt fald forstå det, når man i By&Liv Aalborg d. 2 oktober kan læse at den handicappede Karsten Mouritzen er nedviciteret fra 90 timers ugentlig hjælp, til 26. I …

En sagsbehandler kan flyttes ud

Nordjyske Stiftstidende – 05-02-2017 By&Liv Aalborg er der d. 29 januar udførlig artikel om at formanden for Landsbyerne i Aalborg kommune, Jørgen Folkvang, føler at landsbyerne bliver overset i forhold til udviklingen i kommunen, og de penge der bruges i Aalborg. En holdning, som borgmester Thomas Kastrup Larsen dog blankt afviser, og henviser til at …

En stemme kan aldrig være spildt

Nordjyske Fredag 28. juli 2017 De Konservatives Pressechef for folketingsgruppen, Laust Grove Vejlstrup, har kreeret dagens ” På Kanten ” d. 25. juli under overskriften ” Ukendte kandidater “. Her forsøger den Konservative pressechef, og politiker, at gøre klart hvordan det lokalpolitiske system fungerer, og hvilke partier og politikere der har indflydelse. Desværre syntes jeg, …

Enhver rejse starter med det første skridt

Nordjyske Stiftstidende – 14-09-2016 Er du træt af den måde Aalborg Kommune bliver ledet på? Flere har spurgt os, i Fjordlisten, om hvorfor der skal laves en ny politisk liste/parti. Og vores svar er netop, at vi er trætte af den måde kommunen bliver styret på. Vi synes at der bliver prioriteret helt forkert. Meget …

Er der håb endnu?

Nordjyske, søndag 3. september 2017 I dag 31. august 2017 har Venstres Tina French Nielsen et læserbrev i om kommunens næste budget. Det er da lidt af en øjenåbner og en kovending hun og hendes parti her fremviser. Hun har tre mål i budgetforhandlingerne: Tinas første mål: Indsatser må gerne koste på kort sigt men …

Er der to Socialdemokratier?

Nordjyske Stiftstidende – Onsdag 22. marts 2017 Søndag 19. marts havde Arne B Schade (ABS) et læserbrev i Nordjyske om lokale plejehjem kontra store plejehjemsfabrikker. I første omgang regnede jeg med, at han havde skrevet af efter Fjordlistens politik for ældreområdet, men det vil jeg alligevel ikke skylde ham for, selv om det kunne se …

Er det kun almindelige job?

Nordjyske Stiftstidende – 14-11-2016 Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, bekendtgør i NORDJYSKE d. 11 november, at det er hans og Business Aalborgs hensigt, at skaffe 7500 nye jobs til Aalborg kommune i perioden 2015 til 2018, hvilket vi i Fjordlisten syntes er yderst glædeligt. Jo flere der har reel mulighed for at forsørge sig selv, …

Er ordet ”vedligehold” forsvundet i Aalborg Byråd

Nordjyske, Lørdag 5. august 2017 I Nordjyske den 1.august 2017  har Inge Sørensen fra Diskovej skrevet et  læserbrev om manglende vedligehold på fortove. Folk falder på stribe  –  og selv om Inge Sørensen har skrevet et brev til Rådmand Hans Henrik Henriksen  for et år siden, har hun hverken modtaget  ord tilbage og langt mindre …

Fokus på vejene

Nordjyske Stiftstidende – 29-10-2016 Det er tydeligt, at det er på tide, at tage Fjordlisten alvorligt. Efter vores entré på banen, hvor vi har sat stort fokus på, at Aalborg Kommune i mange, mange år har forsømt vedligehold af veje, fortove og grønne områder, har man endelig villet se lidt på sagen. I Nordjyske Stiftstidende …

Forståelig bekymring

Nordjyske Stiftstidende – 21-02-2017 I By&Liv Aalborg d. 16 februar, udtaler rådmand Hans Henrik Henriksen (S), at han godt forstår de bekymringer mange borgere i Nørresundby har over de påtænkte 210 nye almene boliger. Siden da er rådmanden og hans udvalg dog kommet på lidt andre tanker, så taller er nu 110. Jeg forstår dem …

Forstår du det?

Nordjyske Stiftstidende – Søndag 19. marts 2017 Nordjyske havde 12. marts en stor to-siders artikel hvor i by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (HHH) fremlagde en hel masse intentioner og visioner for kommunens parker. Det var fryd for øjnene at læse alle de skønne drømme han havde for vor kommune. Her lidt pluk af det …

Friplejehjem i fare

Nordjyske Stiftstidende, Søndag 22. oktober 2017 Vi læste med en blanding af glæde og bekymring Anne-Dorte Krogs læserbrev 17. oktober. Vi er meget enige i, at hvis det er muligt at ændre beslutningen om lukning af plejehjemmet i Ulsted, så skal det det ske. Her vil Fjordlisten kæmpe side om side med Social Fælles Liste. …

Fuldstændig uegnet placering

Nordjyske, fredag 9. juni 2017 BYGGERI: Aalborg kan forvente mange flygtninge og får 26 mio. kroner fra staten til boligbyggeri. Sådan var teksten, og det blev besluttet at bygge 220 boliger i Nørresundby, placeret på fire byggefelter. Efter store protester besindede politikerne sig, og tre byggefelter blev taget af bordet. Men byggeriet af 55 boliger …

Gaderenovering – holder den?

Nordjyske – Onsdag 10. maj 2017 Onsdag var jeg en tur gennem Aalborgs centrum og gik bl.a. gennem Nørregade – uden at brække benene. Denne gade er, som bekendt under renovering, og har været det i et års tid. Min store beundring og respekt for de handlende, der stadig kan få en forretning til at …

Giv os et bogstav

Nordjyske Stiftstidende – 22-02-2017 Forskels behandling i højeste potens. Bliver faktisk mere og mere vred over, at ” Fjordlisten ” De lokale i hele Aalborg Kommune og andre nye lister til Byråds – og Regionsråds valgene i november i år ikke kan få tildelt et listebogstav nu . Naturligvis ønsker vi på lige fod med …

Hjemmeboende ældre mister klippekort

Nordjyske, fredag 26. maj 2017 Forundret blev man ved TV2 Nords indlæg den 17. maj om at tre ud af ti kommuner i Nordjylland, som hidtil i en forsøgsordning har tilbudt denne klippekorts ordning for de ældre, nu vil afskaffe denne ordning. Efterfølgende har såvel Rebild som Vesthimmerlands Kommune trukket i land og genindført ordningen, …

Hold fast i Medicinerhuset

Nordjyske lørdag 24. juni 2017 – SYNSPUNKT Byggeriet til landsdelens nye SUPERSYGEHUS er i fuld gang i udkanten af Aalborg. Et topmoderne sygehus, som forventes at give væsentlige forbedringer på sundhedsområdet, i hele region Nord. Spørgsmålet er blot, hvor meget bedre det bliver. Faktisk vil jeg tillade mig at mistænke, at det bliver endnu ringere! …

Hvad er under lavmålet?

Nordjyske Stiftstidende – 20. januar 2017 I By&Liv Aalborg d. 18 januar, har byrådsmedlem for Socialdemokraterne, Lisbeth Lauritsen, et svar ” Under lavmålet ” til mit indlæg d. 11 januar ” Børn og nærområdet”. Tak til Lisbeth Lauritsen for dit svar, og dine velmente råd. Hvad er det så du, Lisbeth Lauritsen, mener er under …

Hvad koster det at leve i dagens Danmark

Nordjyske Stiftstidende – 1. marts 2017 Hvad koster det at leve i dagens Danmark, når et ungt menneske skal ud og etablere sig i egen lejlighed? Ja Aalborg Kommune har i alt fald, åbenbart, nogle ualmindeligt billige steder at handle. Det skulle man i alt fald tro, når man ser et budget som kommunen har …

Hvor ender din stemme?

Nordjyske – tirsdag 3. oktober 2017 Snart er der valg til Aalborg Byråd. Mange ved præcis, hvor krydset skal sættes, men ved du også altid, hvor din stemme så nøjagtig ender. Nej – det vides ikke – for mange partier har indgået valgforbund. Fx. er V, K, LA, DF, Nye Borgerlige og Kisten Algren i …

Hvor går grænsen?

Nordjyske Stiftstidende – 15-12-2016 Endnu en skandale har åbenbaret sig i Aalborg kommune. Kommunen har fået sin egen ” småkage-gate ” om man så må sige. Den sygemeldte Anita Bang Degn har tilladt sig at bage egne småkager og vise det på et billede på Facebook, selv om hun pt. er i arbejdsprøvning. Det fik …

Hvordan bliver pengene brugt?

Nordjyske Stiftstidende – 02-12-2016 Jeg kan helt tilslutte mig det indlæg som Karen-Lis Jensen havde i By&Liv Aalborg d. 1 december. Jeg har også ofte undret mig over, hvor de øremærkede penge som kommer fra folketinget til kommunens ældreområde bliver brugt. Ret beset burde der fremvises regnskaber, som også kunne læses af almindelige borgere. Der …

Hvorfor ikke fremmødevalg (ældrerådet)

Nordjyske – Torsdag 4. maj 2017 Til efteråret skal vi have valg til byråd og regionsråd. Det er der vel efterhånden ingen der er i tvivl om. Men der er også et andet råd der skal være valg til om et halv års tid, nemlig ældrerådet. Hvad er ældrerådet så for en størrelse, vi nogle …

Ingen grund til at jage bilejerne

Nordjyske fredag 28. april 2017 & tirsdag 9. maj 2017 Byrådet har vedtaget at udvide det tidsrum hvor der skal betales for parkering, og i visse områder sætte prisen op. Dette gøres, siger de, for parkeringskulturens skyld, og slet ikke for pengenes. Dette er naturligvis vrøvl, hvad flere udtalelser på byrådsmøder også har bevist. Senest …

Ja til dyrepoliti

Nordjyske – Tirsdag 2. maj 2017 Det sker desværre igen og igen. Nyheden om svigtende dyrevelfærd popper op i nyhederne, rundt om i landet. Og hver gang må man undres. Hvordan kan man behandle levende dyr på den måde? Det er både når man hører sager som den fra Vollsmose i Odense, hvor kattekillinger fik …

Ja til vindmøller – til havs

Nordjyske – Søndag 9. april 2017 Alternativ energi er oppe i tiden, bl.a. den slags, som kommer fra vindmøller. For os i Fjordlisten er det sådan set ret klart. Vi vil gerne have vindenergi. Vel at mærke, hvis vindmøllerne stilles op til havs! Vindmøller på landjorden, skal i vore øjne kun være hvor borgerne i …

Julegave til varmeforbrugerne?

Nordjyske Stiftstidende – 23. januar 2017 Varmeforbrugerne i Aalborg Kommune har vundet en retssag, som blev anlagt af det daværende forsyningsudvalg (politisk styret). I artiklen i NORDJYSKE oplyses det, at det er Aalborg Varme A/S (en bestyrelse), der nu skal beslutte, hvordan pengene skal fordeles. Følgende spørgsmål blev derfor stillet til rådmanden for Miljø- og …

Kan kommunen fjerne en hjerneskade?

Nordjyske Stiftstidende – Onsdag 1. november 2017 For 26 år siden blev en livsglad pige født. Ikke uden komplikationer desværre. Denne pige fik en mild hjerneskade ved fødslen. En hjerneskade hun har levet med og skal leve med resten af livet. Når man fra kommunens side ved, at denne kvinde har en hjerneskade, ikke kan …

Kvalificeret personale (uforkortet)

Nordjyske – Onsdag 12. april 2017 Der er rigtigt meget oppe i medierne om demente borgere. Hvad kan vi gøre for dem. Vender vi det om og spørger – hvad de demente borgere mener er bedst for dem,  får vi ingen svar- for de kan ikke mere svare os. Plejepersonalet skal finde det, der er …

Læs kanten

Nordjyske , torsdag 1. august 2017 Hvis ikke du/I fik læst lørdagens (29/7) “På Kanten” skrevet af Peter Duetoft, så få fat i avisen eller læs på nettet. Her er stof til eftertanke for borgerne i by og på land om fremtidens DK. Tak til skribenten. Lone Svejgaard – Byrådskandidat for Fjordlisten

Mad fra bunden

Nordjyske 2. maj 2017 Ældreministeriet har stillet en pulje på 425 mio. kr. til rådighed, som kommunerne kan søge så madlavning kan flyttes tilbage på plejehjemmene. Pengene er øremærket til at etablere eller renovere køkkener. Resultatet skal ende med, at der på plejehjemmene atter kan laves mad fra bunden. Heldigvis har Aalborg kommune søgt 20 …

Nu er det altså nok

Nordjyske – tirsdag 20. juni 2017 NU må det være nok med ødelæggelser af byen. Det er faktisk allerede lavet alt for mange ekstremt grimme byggerier på nogle helt forkerte steder. Ifølge Nordjyske er flere partier i byrådet nu indstillet på at stemme imod lokalplanen for byggeriet på spritgrunden. Det er jo herligt, og vi …

Ny farve?

Nordjyske Stiftstidende – 21-08-2016 Vagn Ove Brøndum har et indlæg i By&Liv Aalborg 9. august, under overskriften ” Til Aalborgs matadorer ” hvor han stiller berettiget spørgsmål ved udviklingen i kommunen og byen Aalborg, inden for byggeriet. Jeg er som sådan enig i Vagn Ove Brøndums betragtninger. Mange gange lader det til, at de beslutninger …

Ord ikke nok – der skal handling til

Nordjyske – Lørdag 12. maj 2017 Kære Thyra. Jeg læste med interesse dit læserbrev i Nordjyske den 9.5.2017. Du vil det så gerne og mener det godt, men hvordan skal vi kunne leve op til det du kalder Danmarks værdigrundlag? Ord som Medmenneskelighed Respekt og Forskellighed lyder godt – men hvordan kommer vi så hen …

Økologi i maden

Nordjyske Stiftstidende – 22-11-2016 Byrådet har netop vedtaget at der fremover skal være mindst 60 procent økologi, i maden til de ældre i Aalborg kommune. Dette afstedkom en diskussion i byrådet om priserne eventuelt ville stige i forbindelse med dette. Rådmanden for ældreområdet var desværre ikke til stede på Byrådsmødet , så hans udmeldinger i …

Parkeringskaos

Midt-Vest Avisen – Onsdag 17. maj 2017 Parkeringskaos, det er vel det ord som bedst beskriver hverdagen i Aalborg Midtby. Størsteparten af politikerne i det nuværende byråd ønsker privatbilerne ud af byen, og nedlægger parkeringspladser på stribe. Dette medfører, selv om Rådmand Hans Henrik Henriksen ikke vil være ved det, butiksdød. Uden parkering, kommer der …

Parkeringsregler rammer midtby

Nordjyske, Søndag 14. maj 2017 Fjordlisten har for længst meldt vores holdning til jagten på billisterne i Aalborgs midtby ud. Bl.a. i læserbrev d. 28 april her i avisen, ” Ingen grund til at jage bilejerne ” Vi er ikke tilhængere. Den går ud over både erhvervslivet i midtbyen, da det holder kunder væk, og …

Pas på de grønne områder

Nordjyske Stiftstidende – Torsdag 16. marts 2017 Rådmand Hans Henrik Henriksen at han mener Aalborgs parker skal fredes: Han siger i Nordjyske 13. marts: ”For borgerne i midtbyen har byens parker stor betydning, og parkerne i Aalborg bør fredes, så vi er sikre på, at der fremover ikke vil blive skåret små bidder af dem, der kan …

Pas på fjorden

Nordjyske Stiftstidende – Torsdag 16. marts 2017 I Aalborg By&Liv d. 13 marts, gør rådmand Hans Henrik Henriksen sig tanker om bevaring af parker og fjord i kommunen. Vældigt fornuftige tanker, som jeg personligt nemt kan støtte ham i. Jeg ønsker heller ikke byernes parker bebygget, eller Limfjorden yderligere forurenet. Men jeg syntes der kan …

Politikernes svage sider

Nordjyske – søndag 30. april 2017 Man ser det desværre ofte. Der er lavet lokalplan for et område af byen, og så kommer der en projektmager med en pose penge forbi, som kunne tænke sig noget anderledes end det som lokalplanen for området siger. Det er set på havneområdet, men også i både Hasseris og …

Renovering skal prioriteres højere

Nordjyske Stiftstidende, Fredag 17. november 2017 Gennem årene, har den stået på langt mere nybyggeri, end på renovering i Aalborg kommune. Se eksempelvis på det stykke langs Burger King på Nytorv I Aalborg, der skal forestille at være fjordløb. Store jernplader, med årer som skulle have været blåt lysende. Det var de vist i en …

Røgslør over kommunale udgifter

Nordjyske, tirsdag 1. august 2017 Der er en, i mine øjne, kedelig tendens til i stigende grad at bruge røgslør om de kommunale udgifter. Seneste eksempel er den udtalelse som Distributionschef i Aalborg Vandkoncern, Ole Nerup, kommer med om udgifterne til den midlertidige asfaltbelægning i Vingårdgade i NORDJYSKE d 29 juli. En udgift som han …

Savner et svar

Nordjyske Stiftstidende – 30-12-2016 I NORDJYSKE d. 21 december, fremkommer der en ekstra julegave til Aalborg kommune og dens borgere. Business Aalborg offentliggør nemlig, at det tal de og borgmesteren tidligere har meldt ud, med at der fra 2015 til 2018 vil komme 5000 nye jobs til kommunen, nu opgraderes til 7500 nye jobs. Det …

SF videre af samme vej

Nordjyske Stiftstidende – 11-02-2017 Byrådskandidat til byrådsvalget i Aalborg kommune for SF, Allan Norre Pedersen, skriver i et indlæg d. 8/2 at ” Det bliver fedt at se mange herberger, plejehjem, sociale væresteder osv. der bliver overrendt af frivillige der ønsker at hjælpe.” Personligt syntes jeg det er sørgeligt, at vores offentlige service er blevet …

Skal borgmesteren være stolt?

Nordjyske Stiftstidende – Mandag 13. november 2017 Kan man være stolt af en kommune der ligger på 74. pladsen når vi ser på hvordan man generelt ser på hvordan det går i kommunen, samt på en 77. plads når det gælder erhvervs-venlighed. Blandt de 10 største kommuner er Aalborg nr. 6 samt nr. 9 i …

Skal vi nu snydes igen?

Nordjyske, fredag 9. juni 2017 I lørdagens Nordjyske er den gode nyhed om, at p-huset på Fjordmarken er fjernet fra lokalplanen vedrørende nybyggeriet og omdannelsen af spritgrunden. Det er vi som bekendt, i Fjordlisten, naturligvis super glade for, så stor tak for det. Når jeg så alligevel ryger i tasterne, er det jo ikke blot …

Skævhed i kulturkronerne

Nordjyske Stiftstidende – 11-07-2016 I By&Liv Aalborg kan man den 3 juli læse, at Sundheds- og Kulturudvalget har besluttet at lave en pulje på 375.000kr. til kunst i landdistrikterne. Det er ikke et imponerende beløb i forhold til hvad der gives til Aalborg by, men et sted skal man jo starte. Men der hvor man …

Specialklasser ved Løvvangsskolens lukning

Nordjyske Stiftstidende – 06-10-2016 Artiklen d. 25 september, ” Emilies skoledag i høring “, burde give byrådspolitikerne røde ører. For med planerne om lukning af Løvvangskolen, vil de samtidigt sende børn fra specialklasser ud på en længere daglig køretur, over Limfjorden til Vester Mariendal Skole I sig selv vil det skade området ved Løvvangskolen hvis …

Spreder glæde

Nordjyske Stiftstidende – 13-10-2016 Talen om de ældres hverdag på vores plejehjem, går ofte ret stille. Faktisk syntes jeg nogen gange man glemmer vore ældre, når først de er kommet på plejehjemmene. Men så er det dejligt at se i NORDJYSKE, hvordan plejehjemmet i Vadum havde besøg af et par ponyer, til glæde og adspredelse …

Spritten bliver dyr i drift

Nordjyske 27. marts 2017 Byrådet har vedtaget at omdanne ” Spritten ” til et nyt kulturcenter. Aalborg Teater tænkes flyttet der ned, der skal bygges stor ny skulptur, og der skal være flere andre kulturtiltag på den nu nedlagte spritfabrik. Det er noget som alle byrådets partier kan blive enige om. Tilmed har de gjort …

Store Plejehjem

Nordjyske Stiftstidende – 02-09-2016 En række af de mindre plejehjem – eksempelvis her i Ulsted – kan være i fare, når politikerne i Aalborg skal lægge budget for kommunen. Fjordlisten mener, at det er en dårlig idé at satse på at lukke små plejehjem for at lave større enheder. Ældre- og handicapudvalget indstiller ifølge såvel …

Stort er godt

Nordjyske Stiftstidende – 06-09-2016 ” Stort er godt ” er i stigende grad byrådets mantra. Senest set med Magistratens forslag om at lukke flere små plejehjem, bl.a. Ulstedparken. Det er jeg nu ikke entydigt enig med dem i. Mange ældre vil blive tvunget til at flytte langt væk fra deres nærområder med familie og venner, …

Sund erkendelse (uforkortet)

Nordjyske – 29. marts 2017 Mandag 20. marts er der i Nordjyske, et citat fra SF’eren Pernille Vigsø Bagge, som nu sidder i byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Hun siger: ”Det er blevet meget tydeligt for mig, at Christiansborg er en stor københavnsk osteklokke. Man glemmer hurtigt, at mindst 3,8 mio. danskere bor uden for København”. …

Svar til Thorup

Nordjyske Stiftstidende – 15. januar 2017 Erhvervschef i Business Aalborg, Tonny Thorup, har d. 10 januar i et indlæg forsøgt at svare på mit spørgsmål til Business Aalborg og borgmester Thomas Kastrup Larsen, om hvor mange af de bebudede 7500 nye jobs i kommunen der er til fleksjobbere og skånejobs. Tak for svaret Tonny Thorup. …

Valg til ældreråd

Nordjyske Stiftstidende – 7. marts 2017 Læste i Nordjyske i dag lørdag den 4.marts 2017 et godt læserbrev med henvisning til ældreråd manden og proceduren ved valg til ældreråd til efteråret i Aalborg Kommune. Kan kun sige til Aalborg Byråd : Det kan og bør gøres meget, meget bedre . Det rystede mig , at …

Varme hænder

Nordjyske Stiftstidende – 13-10-2016 Talen om de ældres hverdag på vores plejehjem, går ofte ret stille. Faktisk syntes jeg nogen gange man glemmer vore ældre, når først de er kommet på plejehjemmene. Men så er det dejligt at se i NORDJYSKE, hvordan plejehjemmet i Vadum havde besøg af et par ponyer, til glæde og adspredelse …

Vi gør, hvad vi siger

Nordjyske Stiftstidende, Torsdag 16. november 2017 Fjordlisten bliver skoset for , at vi gør hvad vi siger og tror på , og ikke vil være med i plakat halløjet. Sågar har vi fået en melding om, at hvis man, som kandidat, ikke vil bruge penge på valgplakater, så er man knap værdig til at blive …

%d bloggers like this: