Ældreplejen

Plejehjem

Aalborg Kommunes plejehjem  skal være  blandt ” Danmarks bedste ”

Vi ønsker ikke mere at høre borgere i Aalborg Kommune siger, at de er bange for ikke at kunne klare sig selv , så de er nødt til at skulle på plejehjem.

Tryghed på vores plejehjem for såvel beboere, pårørende og personale.

Fjordlisten vil:

 • Personale nok til at skabe tryghed for beboerne.
 • Personalet skal til enhver tid have tilbudt den rette  faguddannelse.
 • Fast plejehjems læge
 • Trygge forhold for ældre demente.
 • Optimal boligindretning for demente
 • Flere nattevagter på vores plejehjem.
 • Ingen alene vagter.
 • Mad skal laves på plejehjemmet.
 • Ældre skal kunne blive i deres nærområde, når de skal på plejehjem.
 • Der skal tages hånd om ægtefæller til beboerne.
 • Pårørende forpligtigelser/hjælp skal være frivilligt.

 

Selv om vi har plejehjem kun for demente , vil der til enhver tid også bo demente ældre på mere eller mindre alle vores plejehjem – og derfor skal alle plejehjems personale være uddannet til at kunne magte, at alle beboere kan leve  en, for dem, værdig tilværelse Hvor respekten for den enkeltes valg vægtes højt.

Over de senere år har man oplevet mange udgangssøgende demente – desværre nogle med dødsfald til følge. For at afbøde dette , har mange forsøgt sig med en GPS på den demente, men disse kan desværre tages af.

Boligindretning og udendørsarealer skal være optimale for demente.

En Chip vil virkelig give tryghed til alle parter  . Men skal være et tilvalg.

 

Flere opgaver :  f.eks. vask af beboernes tøj, rengøring , oprydning og mad på plejehjem kan varetages af andre ikke faguddanet personalegrupper.  Så det veluddannede plejepersonale kan bruge deres tid og faglig viden på at beboerne får den omsorg og nærvær de har krav på.

 

Vi ved, det ikke er nogens ønske at komme på plejehjem. Derfor skal det gøres til en god oplevelse og man skal let kunne få besøg af familie og venner, så derfor skal der være mulighed for at blive i sit eget  nærområde.

 

Respekten  for den enkelte beboer: Ved indflytning skal plejehjemmets leder sikrer, at såvel beboer samt pårørende præsenteres for de personer  beboeren kommer til at omgås i dagligdagen ligesom alle er helt på linie med, hvad der er væsentligt  for den enkeltes trivsel (livsform, vaner, interesser osv. )

 

Nogle ægtepar oplever, at den ene part er nødt til at komme på plejehjem . I den forbindelse bør hvert plejehjem skabe rammer for alle ægtefæller, der bor udenfor plejehjemmet der kan dannes en selvhjælpsgruppe til glæde for såvel beboerne ægtefællerne og plejehjemmet.

 

Mange ældre er småt spisende – Derfor skal  maden laves på plejehjemmet så duften kan give beboerne appetit ,og de beboere , der har lyst til at deltage i planlægning og tilberedning skal have mulighed herfor.

 

Glæde i hverdagen: Sikkerhed og tryghed vil koste flere penge i første omgang, men det er klart, at er man glad og tilpas i sin hverdag , vil sygdom mindskes hos såvel personale og beboere, så pengene vil hurtigt blive tjent hjem igen.

Er det faglærte der yder pleje og omsorg vil udgifterne til unødige indlæggelser og hurtig indgriben være optimalt for alle instanser i plejesektoren og ikke mindst beboeren selv.

Ældre med behov for hjælp i eget hjem

Ældre og andre borgere i eget hjem, som har brug for pleje og ikke mere kan klare alle hverdagens opgaver, visiteres til hjælp i hjemmet.

Men over de senere år, har man simpelthen skåret ned og begrænset tiden til såvel pleje som rengøring, der skal løses i hjemmet.

Derfor er mange borgere blevet utrygge og personalet et blevet jaget vildt

Det vil vi i Fjordlisten arbejde på at få ændret.

Vi tror på, at nok vil det koste ekstra i starten, men til gengæld vil det tjene sig ind såvel økonomisk som ikke mindst menneskeligt på længere sigt.

Vi vil genindføre klippekortsordningen for ældre i eget hjem, og ikke kun for få små udvalgte grupper af borgere, men for alle de visiterede borgere, som har behov for ekstra tid til specielle ydelser efter borgerens eget ønske.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/aeldreplejen/

%d bloggers like this: