Årsmøde

Indbydelse til ÅrsmødeFJORDLISTEN – De lokale i HELE Aalborg KommuneOnsdag, den 20. marts  2019  kl. 19.00 

i Vestergade 16, 1.th , 9400 Nørresundby

med følgende dagsorden.

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.
  4. Godkendelse af regnskab.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne  forslag
  7. Valg til bestyrelsen. På valg er: Flemming Pedersen, Helen Westen-Jensen
  8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. På valg er: Betina C Thomsen
  9. Eventuelt.

Indkomne  forslag skal være formanden i hænde, senest 7 dage inden afholdelse af årsmødet. 

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2019/03/06/aarsmoede-2/

%d bloggers like this: