Årsmødet 2018 afholdt

Ved Fjordlistens årsmøde fortalte Anette under årsberetningen bl.a. om:

Vores problemer og frustrationer med at få tildelt et listebogstav. Det blev som bekendt bogstavet “E” som vi fik meget sent inden valget. Det gav os nogle udfordringer i forhold til at promovere os selv. At et andet parti så fik samme bogstav til Regionrådsvalget var nok heller ikke så heldigt og kunne måske gør nogle vælgere forvirret.

På trods af disse udfordringer synes vi at vi fik en pæn pressedækning.

Vores stemmetal på 1070 stemmer var, alt taget i betragtning, tilfredsstillende, rent bortset fra, at det ikke var nok til at få et mandat. Det må vi arbejde på at få forbedret til næste gang.

Anette fortalte også om vores overvejelser vedrørende valgforbund, og hvorfor vi valgte ikke at gå sammen med andre partier.

Der ud over påtalte hun, at vi skal søge at være mere enige i partilinien og at den selvfølgelig skal overholdes, så vi udadtil kan fremstå som et enigt og troværdigt alternativ til de gamle partier.

Vi skal selvfølgelig fortsat markere os i vores mærkesager og også gerne i alt muligt andet som vi har en fælles mening om. Og det skal ikke vente til tre måneder før næste valg. Det er fra nu af.

Sluttelig udtrykte hun tilfredshed med, at vi nu er kommet på kommunens “betalingsliste”.

 

Kassereren aflagde regnskabet, der desværre forudsigeligt kom ud med et underskud. Vi var ved årets udgang 31 betalende medlemmer. Efterfølgende er økonomien blevet rettet op, som nævnt som følge af, at vi nu får partitilskud fra kommunen.

Derfor bibeholdes kontingentsatserne på 250 kr for enkeltmedlemmer og 400 kr for familiemedlemmer. Der skal her opfordres til at de nuværende medlemmer forsøger at skaffe nye medlemmer.

 

Der var ingen forslag indkommet til behandling.

 

Efter valg til bestyrelsen er den nu konstitueret således:

 • Anette Valentin – formand
 • Michael Madsen – næstformand
 • Helen Westen-Jensen – sekretær
 • Flemming Pedersen – kasserer
 • Lone Svejgaard
 • Kirsten Kjær
 • vakant

Betina blev revisor og Bent blev revisorsuppleant.

Man vedtog, at bestyrelsen måtte supplere sig selv hvad angår den vakante plads i bestyrelse.

 

Under eventuelt var der en blandet og hyggelig snak om de emner vi pt. mener er aktuelle:

 • Vedligeholdese af veje og fortove
 • Varmepriser vedr salget af Nordjyllandsværket
 • Tilgængelighed for kørestolsbrugere (eks ved lystbådehavnen)
 • Lugtgener og rotter ved affaldsstativer.

 

Sluttede med konstatering af at der er meget arbejde at gøre endnu.

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2018/04/23/aarsmoedet-2018-afholdt/

Skriv et svar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: