Årsmøde

FJORDLISTEN

 

Indkaldelse til årsmøde

Tirsdag 20. marts 2018 kl 19.00

I Foreningshuset Solsiden, Galstersgade 3, 9400 Nørresundby

 

Dagsorden:

1:  Valg af ordstyrer og referent.

2:  Godkendelse af dagsorden.

3:  Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.

4:  Godkendelse af regnskab.

5:  Fastlæggelse af kontingent.

6:  Behandling af indkommende forslag.

7:  Valg til bestyrelsen.

  • på valg er Anette Valentin, Gert Andersen, Michael Madsen & Kirsten Kjær

 

8:  Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

  • på valg er henholdsvis Lone Svejgaard og Betina C Thomsen

 

9:  Eventuelt.

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde, senest 10 dage inden afholdelse af årsmødet.

 

Bestyrelsen

Permanent link til denne artikel: https://www.fjordlisten.nu/2018/03/03/aarsmoede/

Skriv et svar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: