Medlemskab / Støtte

INDMELDELSE / KONTINGENTBETALING

Ifølge FJORDLISTENS vedtægter kan:

Enhver borger, der ikke er medlem af et andet politisk parti/liste og som tilslutter sig foreningens partiprogram og holdninger, kan optages som aktivt eller passivt medlem af foreningen.
Er man ikke bosat i Aalborg kommune, kan man kun optages som passivt medlem. Som passivt medlem har man ikke stemmeret på årsmødet og kan ikke bestride bestyrelsesposter i foreningen.

Kontingent pr år:

  • Aktivt enkelt-medlem:       250 kr.
  • Aktive par-medlemmer:    400 kr.
  • Passivt enkelt-medlem:    150 kr.
  • Passive par-medlemmer: 200 kr

Udfyld og send formularen nederst og indbetal det rette kontingent:

 


BIDRAG / STØTTE

Er du ikke interesseret i at være medlem af Fjordlisten, hverken aktiv eller passiv, men gerne vil støtte os alligevel, er du også velkommen til at indbetale et hvilket som helst beløb (stort eller lille) på samme måde som angivet neden for og så angive “Fjordlisten støtte” i tekstfeltet. Vi siger tusind tak for opbakningen.

Udfyld og send nedenstående formular og indbetal dit bidrag stort eller lille:

 


 

Fjordlistens bankkonto: Nordjyske Bank 7450 – 1420207.

eller –

Mobilepay –  21401120   (skriv “Fjordlisten medlem” / “Fjordlisten støtte” i teksten)

 

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/medlemskab/

%d bloggers like this: