okt 06

Ny kandidat

I sidste øjeblik før tilmeldingen af Fjordlisten til Kommunalvalget meldte sig endnu en kandidat til Fjordlisten, som bliver nr. 12 på stemmesedlen.

Ulla Blankensteiner, der bor i centrum af Aalborg sprang til øjeblikkelig hun havde set Fjordlistens program.

Da vores valgmateriale (brochurer og plakater) er færdigtrykt kan hun desværre ikke findes derpå,men på trods af denne mangel, er hun 100% med i valgkampen som Fjordlistens kandidat.

Stem på Ulla!

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/10/06/ny-kandidat/

sep 03

Er der håb endnu?

Nordjyske, søndag 3. september 2017
I dag 31. august 2017 har Venstres Tina French Nielsen et læserbrev i om kommunens næste budget.
Det er da lidt af en øjenåbner og en kovending hun og hendes parti her fremviser.
Hun har tre mål i budgetforhandlingerne:
Tinas første mål: Indsatser må gerne koste på kort sigt men bedre og billigere på langt sigt. Lige vores ord i Fjordlisten, hvor vi for et års tid siden sagde, at madlavningen skal tilbage til de lokale plejehjem og plejehjemmene skal bevares i lokalområderne. Det tror vi på, at det giver bedre livskvalitet og sundhed for beboerne, også selv om det koster lidt mere på kort sigt.
Tinas andet mål: Hun vil løse udfordringerne i samarbejdet mellem kommunens forvaltninger. Her har Fjordlisten også lige fra sin start for ca 1½ år siden sagt, at borgeren, specielt de syge og andre svage personer må aldrig blive en kastebold i systemet.
Tinas tredje mål: Vedligehold af blandt andet veje og fortove, samt først bygge nye skoler når det er nødvendigt. Nye toner fra et parti der ellers altid har gået efter nye paladser og nye fyrtårne med masser af prestige. Igen har Fjordlisten lige fra start haft punktet med vedligehold af det bestående højere prioriteret end opførelse af nye pragtpaladser med tilhørende snoreklip.
Vi, i Fjordlisten er da rigtig glade for at de støvede partier kan bruge Fjordlistens program. Så er der måske alligevel håb for fremtiden. Men – desværre tror jeg at det går som det plejer, hvis de eksisterende partier i byrådet, her i blandt Venstre med Tina French Nielsen i spidsen, får magt som de har agt. Nemlig! Efter 21. november er alle de gyldne løfter glemt og vi kører videre i samme retning som altid. Nyt, nyt, nyt, og lad det der blev bygget sidste år forfalde.
Derfor foretrækker vi en stemme på Fjordlisten, for vores program har lige fra starten været baseret på en anden prioritering af kommunens penge end de nuværende støvede partier.
 
Byrådskandidat for Fjordlisten
Flemming Pedersen

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/09/03/er-der-haab-endnu/

sep 01

Dispensation på dispensation – Læserbrev fra 31. august

Nordjyske, torsdag 31. august 2017

Så kom den frem igen i dagens avis (23. august 2017) – Sagen om de 55 almene boliger på en meget lille støjplaget grund i Nørre Uttrup. En sag som på trods af et rekordstort antal klager og indvendinger stadig er med i byrådets planlægning. Klagerne bevirkede heldigvis, at langt størstedelen af de planlagte boliger blev taget af bordet.
Som Fjordlisten har hævdet fra starten, og som nu også Enhedslisten er med på, er denne grund lige op af motorvej og tilkørselsvej ikke egnet til boliger.
Det er ikke noget problem for byrådets partier. Det evige mantra for dem er, som i næsten alle andre bygge- og planlægningssager i kommunen, ”DISPENSATION”. Med dispensation bliver alting lige pludseligt lovligt. Hvilket herligt ord at have i værktøjskassen.
I det aktuelle tilfælde med de 55 boliger er der problemer med støj fra de tilstødende trafikårer og sandsynligvis også med luftforurening i form af bilernes udstødning, samt alt for lille mulighed for grønne udearealer i forbindelse med byggeriet. Normalt angives at 25% af arealet skal være grønt, men hvis man giver en DISPENSATION er det pludselig nok med under det halve, sølle 11%.
Vedrørende trafikstøjen, vil en DISPENSATION, der tillader overtrædelse af støjgrænserne, nemt kunne omgås. Foranstaltninger på bygningerne så vinduerne ikke kan åbnes, uden mulighed for at få frisk luft ind i stuerne, skulle klare dette lille problem.
Som nævnt er DISPENSATIONER ikke ualmindelige her i kommunen. Andre steder bliver de brugt, når ejendomsdevelopere gerne vil bygge større og højere og se bort fra parker, grønne områder og andre naturperler (Tænk blot på Gl Hasseris, Fjordmarken ved Spritten, Gug Alper m.m.m.
Husk det til kommunalvalget om tre måneder.
Kære byrødder. Prøv at stille jeg foran spejlet og kig jer selv dybt i øjnene. Sig så til jer selv: ”Der ville jeg rigtig gerne bo!”. Tror I, at I kan det? …..og virkelig mene det.
Byrådskandidat for Fjordlisten
Flemming Pedersen
 

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/09/01/dispensation-paa-dispensation-laeserbrev-fra-31-august/

jun 27

HIP HIP HURRA – DET ER VORES 1 ÅRS FØDSELSDAG.

Vi har lært at gå og er nu parate til at løbe og vi er parate og glæder os meget til valgdagen , den 21.november 2017, hvor du skal sætte kryds ved din kandidat til kommunalvalget. Vi er en ny og lille politiske liste i kommunen, men indtil nu er vi 11 friske kandidater og på baggrund af alle de positive tilbagemeldinger og tilkendegivelser vi har modtaget , er vi meget optimistiske med hensyn til valget. Med glæde har vi erfaret, at de nuværende partier i byrådet har taget flere af vore sager op og forsøgt, at gøre dem til deres egne, og det er vi stolte af.

Jo tættere vi kommer på valget vil alle politikerne fra alle partierne udsende løfter om både det ene og det andet, så på det område bliver alt som det altid har været.
Måske du husker en del af de løfter de gav ved sidste valg.
Og hvordan er det så lige gået med dem?

Det billede lader vi stå et øjeblik –

Fjordlistens kandidater lover kun én ting!
Det er, at vi vil stå fast og arbejde hårdt og indædt for de punkter der står i vores program og de udtalelser, vi er kommet med, blandt andet i vore læserbreve. Selv om vi kunne ønske os det, er vi fuldstændig klar over, at vi i byrådet skal have andre partier med på vores tanker og vi vil presse på i den rigtige retning funderet i:

”Respekt for den enkelte”,

”Borgerdemokrati i hverdagen”,

”Mennesker FØR mursten”

og flere lignende grundsætninger.

Fokusområder i vores program er blandt andet:
• Bedre sagbehandling af syge og svage i alle aldre
• Ældre skal i fremtiden tages alvorligt.
• Forsømte fortove, veje og grønne områder skal vedligeholdes,.
• Betydelig bedre tilgang til og parkering i Aalborg Midtby
• Åben borgerinddragelse
• Oplandet skal behandles på lige fod med byen

Se mere her på hjemmesiden.

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/06/27/hip-hip-hurra-det-er-vores-1-aars-foedselsdag/

jun 09

Vil du støtte Fjordlisten

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi stadig er en lille liste og vi hilser alle der sympatiserer med vores synspunkter velkommen – enten som aktiv eller som passiv medlem.

Men hvis du ikke er klar til at melde dig som hverken aktiv eller passiv medlem, men gerne vil støtte os alligevel, så kan det også lade sig gøre. Se hvordan HER.

Valgkamp er dyrt, så enhver hjælp vil blive værdsat højt.

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/06/09/vil-du-stoette-fjordlisten/

jun 05

Anettes grundlovstale

Anette var til grundlovsmøde i Skanseparken i Nørresundby.

Her er hendes tale:

Grundlovsdag er en festdag som fejres overalt i Danmark. En herlig tradition og i år er det 18 gang, vi mødes her i vores skønne Skansepark og jeg har lige som alle de andre år som taler, glædet mig meget.
Med den første Grundlov fra 1849 og senere vel det der kan kaldes den endelige Grundlov fra 1915 indførtes formelt demokrati, og denne lov er grundlaget for det politiske system, vi har i dag, hvor borgerne bestemmer ved frie valg.
I år taler jeg for Fjordlisten –Vi er en tværpolitisk borgerliste og vi er lige knap 1 år gammel.

Aalborg Kommunes smukkeste grundlovsmøde

Temaet i år er : By i bevægelse og vi har allerede hørt meget om hvordan dette tolkes. Der sker en masse gode ting i vores by, og når man taler bevægelse, tænkes der umiddelbart på folk, der danser – løber – cykler og i år er der selvfølgelig også Landsstævnet. Det er rigtig dejligt for de, der har disse interesser – men at man gang på gang skal lukke hele byen og veje af, kan for andre være problematisk og besværligt.

Jeg vil tillade mig at udvide årets emne til Kommunen i bevægelse, og i den forbindelse tror jeg, vi alle gerne vil det hele, men vi må også sande, at det bestemt ikke er alt, der er bevægelse i – ja, noget er ligefrem gået helt i stå, og det vil jeg gerne sætte i gang igen.

I de seneste år har vi oplevet , at vores Byråd har prioriteret store og nye projekter over de nære ting, og derfor har det åbenbart været nødvendigt at skære ned på de menneskelige opgaver – og når pengene er små, springes der over den individuelle behandling af de, der skal have en hjælpende hånd og det gælder såvel børn, syge og ældre – For det er åbenbart både billigere og lettere, at forsøge at få os alle lagt ind samme hylde. Men vi mennesker er altså forskellige og skal behandles derefter. For tiden synes nogle politikere åbenbart at det er bedre f.eks. at give penge til etablering og drift af et kunstværk på Spritten – samtidig med at de inddrager de hjemmeboende ældres klippekort , og de penge får de faktisk fra Staten – Og på vores plejehjem laver man nye køkkener , også med mange mill. kr. fra staten, men man må bare ikke lave mad i dem, nej, nej da – man må kun færdiggøre den mad, der kommer fra kommunens centralkøkken, så her vil mere bevægelse i den rigtige retning bestemt ikke være at foragte.

Hvis det kun kan kaldes udvikling og fremskridt , når det er nye projekter , der er på programmet – er der måske nogen, der mener at almindelig vedligehold er et tilbageskridt. Der er i hvert fald ikke meget bevægelse og fremgang i byens vedligehold af veje og fortove og de en gang så fine grønne områder . I hele kommunen er
efterslæbet så stort, at det er blevet helt uoverskueligt.
Det er også lykkedes vores kommune gang på gang , for ikke at sige dagligt, at sætte noget, som altid burde være i bevægelse fuldstændig i stå- og det er trafikken, så mange dagligt hænger fast i lange køer. Og med dårlig tilgængelighed og parkeringsforhold er man i fuld gang med at jage alle handlende ud ad midtbyen.
Så ønsker vi i fremtiden en pæn, ren, ordentlig og mere tilgængelig kommune, må vi i en periode klappe hesten med nye tiltag, og her er mere bevægelse bestemt også på sin plads.

Og så er det jo ikke kun i byen, man ønsker bevægelse. Aalborg Kommune er meget mere end Aalborg midtby.
Nørresundby regnes med til midtbyen, men somme tider opleves det, som om, at man midt på broen går direkte fra midtby til udkants by, og vi har alle dage virkelig skulle være på barrikaderne, men det er vi så også rigtig gode til . F.eks. her i år, hvor man pludselig uden at høre borgerne ønskede at klistre 4 små områder til med byggerier. Mange Sundbynitter stod sammen og 3 projekter blev taget af dagsordenen , så det nytter at sige fra. Desværre er man stadig fast besluttet på at bygge på en lille plet på Gammel Kongevej selv om trafikforholdene er under al kritik og specielt støjforholdene er helt uacceptable.
Aalborg Kommune har et stort opland,hvor der bor ca. 80.000 mennesker, og ganske naturligt ønsker også de bevægelse og udvikling i deres lokale områder. Og selvfølgelig ønsker man , at der skabes muligheder for at bevare og udbygge lokalt , så familier i alle aldre kan blive sammen i samme område hele livet.

Så by eller kommune i bevægelse er ikke kun alt hvad der er sport, fornøjelser, fest og nye projekter, Nej – det skal være det daglige liv for os alle, og jeg vil med stor glæde være med til også at sikre, at der virkelig kommer mere turbo og bevægelse på de nære områder.
Igen i år vil jeg takke Nørresundby samråd og give en kæmpe hyldest til vores dejlige bydel – som nogle måske gerne vil kalde Aalborg Nord – men vi er – og skal blive ved med at være og ikke mindst hedde Nørresundby.

God Grundlovsdag til jer alle.

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/06/05/anettes-grundlovstale/

maj 21

Seks måneder til kommunalvalget.

I dag er der et halvt år til du skal sætte kryds ved en kandidat til kommunalvalget. Det glæder vi os til i Fjordlisten, for selv om vi er en ny og lille politiske liste i kommunen, så er vi på baggrund af alle de positive tilbagemeldinger og tilkendegivelser vi har modtaget optimistiske med hensyn til valget. Desuden har vi jo oplevet, at de nuværende partier i byrådet har taget flere af vore sager op som deres egne, selv om vi kun har eksisteret i et år.

Når vi nærmer os valget vil alle politikerne fra alle partierne udsende løfter om både det ene og det andet, så på det område bliver alt som det altid har været. Det er højst sandsynlig du husker en del af de løfter der blev udstedt ved sidste valg. Hvordan er det nu det lige gået med dem? Det billede lader vi stå et øjeblik – eller gerne et halvårs tid!

Vi kandidater i Fjordlisten vil kun love én ting! Det er, at vi vil arbejde hårdt og indædt for de punkter der står i vores program og de udtalelser vi er kommet med, blandt andet i vore læserbreve. Vi er fuldstændig klar over, at vi ikke får absolut flertal i byrådet og derved kan bestemme, men vi vil i hvert fald presse på i den rigtige retning funderet i ”Respekt for den enkelte”, ”Borgerdemokrati i hverdagen”, ”Mennesker FØR mursten” og flere lignende grundsætninger.

Fokusområder i vores program er blandt andet:

  • Bedre sagbehandling af syge og svage i alle aldre
  • Ældre skal i fremtiden tages alvorligt.
  • Forsømte fortove, veje og grønne områder skal vedligeholdes,.
  • Betydelig bedre tilgang til og parkering i Aalborg Midtby
  • Åben borgerinddragelse
  • Oplandet skal behandles på lige fod med byen

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/05/21/seks-maaneder-til-kommunalvalget/

apr 10

Fjordlistens byrådskandidater

Så er Fjordlistens kandidater klar. Se nærmere på dem alle HER .

11 kandidater er klar til det kommende kommunalvalg. Vi er der for dig.

Det er stadig mulighed for at der kommer flere på listen, så kig ind her på siden af og til, så du kender dem alle.

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/04/10/fjordlistens-byraadskandidater/

mar 19

Spritten

Kommunen er i gang med at lave nye lokalplaner for området hvor Aalborg Spritfabrik lå, og for områder uden om.

Et antal ejendomsdevelopere har købt området og har store planer for det. Det, i sig selv, er helt ok og fint. Til denne omdannelse har de fået en hel del økonomisk hjælp fra diverse fonde. Endvidere, og det er ikke i orden, har de fået kommunen til at finansiere en pæn del af et enormt kunstværk der skal opstilles. Indtil videre er kommunens tilsagn på 25 millioner kr. plus 3 millioner kr. om året til vedligehold.

Endvidere skal kommunen sørge for at lokalplanerne bliver ændret så der kan bygges UDEN for grunden, på vores alle sammen’s fælles rekreative arealer. Flere af de bygninger der er vist på tegninger og illustrationer strækker sig ganske tæt ud mod kajkanten, og i et tilfælde helt ud til kanten, samt at der skal bygges en bro/ponton langt ud i fjorden.

Det er bestemt ikke noget Fjordlisten kan være med til at bakke op om. Vi vil kæmpe imod det med stor beslutsomhed.

Endnu værre er det, at developerne satser på at bygge et stort p-hus på den anden side af jernbanen i Fjordmarken. Og som det ser ud til nu, er kommunen indstillet på at efterkomme disse ”krav”. Det sker samtidig med, at der fra kommunens side lyder røster om, at bevare vore byparker og grønne områder,, så disse ikke bliver ”klattet væk”. Der synes vi i Fjordlisten jo at der er noget der ikke passer sammen.

Hvis der skal laves p-pladser, og det er jo fornuftigt og nødvendigt, så mener vi at det skal holdes inden for grundarealet og det kunne jo, i lighed med f. eks. Musikkens Hus og Friis, gøres i dybden, under bygningskomplekserne. Det er ikke en ny opfindelse, så det er ikke ukendt område.

 

Så hermed en opfordring til alle om, at komme med indsigelser i den nu åbnede 8 ugers offentlige høring der løber indtil 10. maj 2017. Se forslaget til lokalplanen her.

Det kan ikke være rigtigt, at byen styres af pengestærke developere.

Se hvordan det er planlagt her

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/03/19/spritten/

mar 15

Pressemeddelelse 15. marts 2017 – Kandidatliste

Pressemeddelelse

Fjordlisten, De lokale i hele Aalborg Kommune har den 14.marts 2017 holdt årsmøde og opstillingsmøde af kandidater til Aalborg Byråd til kommunalvalget til november 2017.

Vi er meget glade for pt. at kunne præsentere 11 engagerede kandidater . Flere kandidater kan tilkomme.

Anette Valentin Nørresundby
Flemming Pedersen, Lindholm
Gert Andersen, Vester Hassing.
Michael Madsen, Aalborg.
Susanne Scharbau Frederikson, Nørre Uttrup
Arne Kristensen, Tylstrup
Mikael K Simonsen, Ulsted
Lone Svejgaard. Klarup
Helen Westen-Jensen, Lindholm
Anita Scharbau Eriksen. Nørresundby
Kirsten Kjær Simonsen. Vejgård.

SE KANDIDATERNE HER.

Vi er helt parate og glæder os til at Aalborg Kommunes valgudvalg vil godkende vores liste og tildele os vores listebogstav.

Permanent link til denne artikel: http://www.fjordlisten.nu/2017/03/15/pressemeddelelse-15-marts-2017-kandidatliste/

%d bloggers like this: